Informationer

Gade og nr:
Kronprinsessegade 8 1
Postnr:
1306
By:
København K
Website:

Revifora - Foreningen for revision, økonomi og ledelse

REVIFORA – foreningen for revision, økonomi og ledelse har ca. 2.500 medlemmer fra dansk erhvervsliv. REVIFORA leverer faglig indsigt til erhvervslivet inden for områderne økonomi, skat, finans, regnskab og ledelse via artikler, bøger og magasiner samt faglige arrangementer.

Foreningen favner såvel virksomhedens udfordringer såvel som den eksterne revisors. Netop dette, at foreningen skaber faglig indsigt fra ”begge sider af bordet” har bidraget til en øget forståelse af samspillet disse funktioner imellem. Denne forståelse er samtidig en af årsagerne til den store netværksværdi REVIFORA skaber for sine medlemmer.

Netværksværdien ses tydeligst ved de mange arrangementer landet over, hvor kompetente profiler fra erhvervslivet underholder med faglige indlæg. Dernæst de mere end 110 personer, der frivilligt er udvalgsaktive i REVIFORA, og bidrager til udgivelsen af faglige artikler, magasiner og afholdelsen af arrangementer. Alle med professionel interesse i økonomi, skat, finans, regnskab eller ledelse kan søge medlemskab i REVIFORA.

Formål
Foreningen skal medvirke til medlemmernes uddannelse til statsautoriseret revisor, herunder uddannelsen til cand.merc.aud. Foreningen skal medvirke til kompetenceudvikling inden for revision, økonomi og ledelse. Endvidere vil foreningen tilgodese medlemmernes socialøkonomiske interesser.

Medlemskab
Som medlemmer optages:
- Revisorstuderende, herunder cand.merc.aud.-studerende.
- Revisorer og økonomiske rådgivere, som er ansat i et statsautoriseret revisionsfirma.
- Økonomiske rådgivere og øvrige personer med interesse for kompetenceudvikling inden for revision, økonomi og ledelse.

Indmeldelse
Medlemskab sker ved at anmode foreningen om medlemskab og indbetale kontingentet. Medlemskabet er personligt. Medlemskabet er gyldigt, når medlemskabet er accepteret af foreningens bestyrelse.

Kontingent

REVIFORA - et forum for kompetenceudvikling og videnudveksling

REVIFORA bygger bro mellem dansk erhvervslivs interne økonomi, regnskabs- og ledelsesfunktioner og revisorbranchen.
Det kan være svært at følge med i udviklingen inden for revision, økonomi og ledelse, men som medlem af REVIFORA får man løbende adgang til ny viden på området – fagligt, sagligt og hurtigt.

REVIFORA er en forening for alle, der beskæftiger sig professionelt med revision, økonomisk rådgivning, styring og ledelse. Et fagligt forum, der giver indsigt og overblik. I REVIFORA føler vi, det er vigtigt, at vores medlemmer får det fulde udbytte af foreningens produkter og ydelser. Det vil sige, vores medlemmer har et medlemskab, der bibringer dem et niveau af viden svarende til deres uddannelsesniveau.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk