Informationer

Gade og nr:
Nørremarken 1
Postnr:
6823
By:
Ansager
Website:

Ribe Amts Vognmandsforening

Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomisk, faglige og sociale interesser og til opnåelse af dette formål skal foreningen blandt andet gennem bekæmpelse af usund konkurrence søge tilvejebragt et godt sammenhold mellem vognmandsnæringens udøvere og iøvrigt på enhver måde virke for at sikre medlemmerne de bedst mulig betingelser for udøvelsen af deres erhverv.

Dette formål skal i videst omfang tages i betragtning ved afgørelse af, hvorvidt et medlem har gjort sig skyldig i overtrædelse af vedtægterne.

Ribe Amts Vognmandsforening tæller ca. 190 medlemsvirksomheder fortrinsvis fra Varde, Billund, Vejen, Esbjerg og Fanø kommuner.

Foreningen er optaget under Dansk Transport og Logistik, som er medlem af Dansk Erhverv.

Foreningen driver i fælleskab med øvrige vognmandsforeninger i Region Syddanmark et servicekontor i Kolding - DTL Region Syd - , der bl.a. har til opgave at rådgive foreningens medlemmer i alle brancheforhold.

Til brancheforeningen er tilknyttet en arbejdgiverforening, som kan tilvælges af medlemmer, som beskæftiger ansat personale.

Som medlem kan optages enhver, der fra sit forretningssted i Danmark driver lovligt erhverv som vognmand, og som har en væsentlig berettiget interesse i medlemsskab.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk