Informationer

Gade og nr:
Odins Plads 2
Postnr:
6760
By:
Ribe
Website:

Ribe Brandmandsforening

Foreningens formål er:

- at varetage fælles interesser for brandkorpset
- at afholde selskabelig sammenkomster for medlemmerne
- at søge samarbejde med andre brandvæsener
- at varetage alle opgaver med Ford A’en
- at medvirke ved løsning af humanitære opgaver

Enhver deltidsansat brandmand skal være medlem af foreningen og har stemmeret.
Medlemmer, der er udtrådt af brandkorpset på grund af alder eller sygdom kan forblive som passivt medlem, uden stemmeret.
Enhver brandmand fra hold 4 kan være medlem af foreningen, uden stemmeret og kan deltage ved generalforsamlingen.
I særlige tilfælde afgør generalforsamlingen om vedkomne kan optages som passivt medlem uden stemmeret.

Ribe Brandvæsen består af en flok personer såvel frivillige, deltidsansatte og fastansatte som er stolte af at være en del af dette fælleskab til glæde for befolkningen i vores indsatsområde.
Vi sætter fællesskabet i højsædet og skelner ikke mellem hvilken personelgruppe man tilhører, for os er det opgaven der skal løses, som er det vigtigste.
Ribe Brandvæsen har over 80 personer tilknyttet til beredskabet og løser mangeartede opgaver, som er beskrevet på denne hjemmeside.
Vi har ikke problemer med at skaffe personer til løsning af vores opgaver, som er et problem mange andre steder i landet. Det er måske fordi vi har relevante opgaver som skal løses, ligesom vi har et godt fællesskab, således at det er sjovt og spændende at være en del af Ribe Brandvæsen.
Det kan også ses af at vi har etableret en veteranklub for tidligere brandmænd, som derved bibeholder forbindelsen til Ribe Brandvæsen.

Ribe Brandmandsforening stiftelse er ikke kendt idet de første protokoller ikke umiddelbart kan findes. Fra at foreningen primært var forhandlingsberettiget med Ribe kommune omkring lønforhold m.v. er foreningen i dag primært et socialt og kulturelt ståsted for medlemmerne.
Som medlem i foreningen er alle deltidsansatte og fast ansatte, ligesom frivillige brandmænd med brandmandsuddannelse har mulighed for at være medlem.
Brandmandsforeningen har i flere tilfælde være bidragsyder til Ribe kommunale Brandvæsen, bl.a. har de skænket 2 hjertestarter.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk