Informationer

Gade og nr:
Sct Bendtsgade 1
Postnr:
4100
By:
Ringsted
Website:

Ringsted Erhvervsforum

Velkommen til Ringsted Erhvervsforum – en aktiv paraplyorganisation for hele erhvervslivet.

Ringsted Erhvervsforum er et selvstændigt netværk af virksomheder i Ringsted, der aktivt arbejder for at videreudvikle erhvervslivet i Ringsted. Ringsted Kommune støtter op om arbejdet og projekterne i Ringsted Erhvervsforum, bl.a. ved at stille sekretariatsbistand til rådighed for Ringsted Erhvervsforum.

Som medlem af Ringsted Erhvervsforum bliver din virksomhed del af et unikt netværk af virksomheder i Ringsted. Ringsted Erhvervsforum er også stedet, hvor du som medlem får adgang til en vifte af spændende arrangementer og oplevelser. Ringsted Erhvervsforum arrangerer med jævne mellemrum erhvervsrelaterede foredrag, virksomhedsbesøg, netværksarrangementer og meget mere.

Profil
Ringsted Erhvervsforum opstod i 2006 med det formål at styrke samarbejdet mellem Ringsted Kommune og erhvervslivet i Ringsted.

Ringsted Erhvervsforum arbejder for at videreudvikler alle erhvervsgrene samt kommunen som helhed. Derfor arbejder Ringsted Erhvervsforum med mange forskelligartede projekter, der alle har til sigte at udvikle Ringsted. Ringsted Erhvervsforum er samtidig en netværksorganisation for erhvervslivet i Ringsted. Her har Ringsteds virksomheder enestående muligheder for at lære af hinandens erfaringer og dermed i samspil udvikle Ringsted som erhvervscentrum.

Ringsted Erhvervsforum er bygget op omkring en bestyrelse samt tre erhvervspaneler, der mødes ca. en gang om måneden og diskuterer potentielle og igangværende udviklingsprojekter af erhvervsmæssig karakter. Ringsted Erhvervsforum bakkes op af Ringsted Kommune, der yder sekretariatsbistand til Erhvervsforum.

Bliv medlem
Erhvervsdrivende, foreninger og organisationer med interesse for erhvervsudviklingen i Ringsted kan blive medlem af Ringsted Erhvervsforum. Prisen for medlemskab differentierer i forhold til virksomhedens størrelse.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk