Informationer

Gade og nr:
Saltholmsgade 22
Postnr:
8000
By:
Aarhus C
Website:

ROSA - The Danish Rock Counsil

ROSA er musikpolitisk paraplyorganisation for en række musikforeninger og organisationer. ROSA er en selvejende institution.

ROSA's årlige Samråd er den øverste myndighed. Her har hver af de deltagende foreninger to repræsentanter. Samrådet vælger ROSA's bestyrelse.
Bestyrelsen ansætter organisationslederen, der ansætter personalet til afvikling af aktiviteter (sekretariatet).

Formålet med ROSA :
- ROSA støtter dansk rockmusik - og beslægtede genrer - via midler fra musikloven.
- ROSA bistår offentlige myndigheder i kultur- og musikpolitiske spørgsmål af betydning for den rytmiske musik.
- ROSA støtter udviklingen og udbredelsen af dansk rockmusik i Danmark og udlandet.

MEDLEMMER
Enhver landsdækkende forening, institution, organisation, fond eller lignende - hvis
formål falder ind under ROSAs – kan optages som medlemmer af ROSA. Hvert
medlemskab råder over to stemmer i SAMRÅDET (Se §4).
Ansøgning om medlemskab skal være ROSA i hænde senest seks mdr. før det
ordinære SAMRÅD.
SAMRÅDET kan supplere sig med personlige medlemmer, der skønnes at have en
særlig viden om rockens miljøer. Personlige medlemmer vælges som enkeltpersoner
og udpeges dermed ikke af organisationer. Antallet af personlige medlemmer må ikke
overstige antallet af medlemmer fra landsdækkende organisationer.
Personlige medlemmer skal senest indstilles i forbindelse med indkaldelsen til ordinært
SAMRÅD.
Personlige medlemmer vælges for en 2-årig periode og har stemmeret i SAMRÅDET.

----
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk