Informationer

Gade og nr:
Brøndstræde 4
Postnr:
2690
By:
Karlslunde
Website:

Roskilde Malerlaug

Roskilde Malerlaug er en lokal forening under landsforeningen Danske Malermestre.

Roskilde Malerlaug samler Roskilde og omegns dygtigste malere!

KVALITETSSIKRING

Forud for optagelse i Roskilde Malerlaug undersøges de enkelte malermestres forhold nøje.

Det fordres blandet andet at den pågældende malermester kan forevise et svendebrev.
TRYGHED

De kan trygt henvende dem til en af vore medlemmer ang malerarbejde de måtte ønske udført.

Der er altid mulighed for god rådgivning og et uforpligtende tilbud, og de kan være sikker på
at få leveret et grundigt, smukt og veludført stykke malerarbejde.

Garantiordningen

Det forpligter at yde kvalitet. Alle medlemmer af Danske Malermestre er derfor omfattet af Håndværkets Ankenævn og Danske Malermestres Garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.

Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til Deres forventninger, har De adgang til at indbringe sagen for Håndværkets Ankenævn. Ankenævnet vil i første omgang give Danske Malermestre 4 uger til at løse sagen. Hvis ikke det lykkes, vil Ankenævnet tage stilling til sagen. Får De medhold i Deres klage, er vores medlem forpligtet til at efterkomme Ankenævnets afgørelse.

Hvis vort medlem mod forventning ikke retter sig efter Ankenævnets afgørelse, vil Danske Malermestres garantiordning sørge for at eventuelle mangler ved arbejdet udbedres uden omkostninger for Dem. Garantiordningen dækker dog kun op til 100.000 kr. i udbedringsomkostninger og kun hvis der klages over arbejdet, inden der er gået et år fra det er faktureret til Dem.

Vi er stolte af at kunne fortælle, at det er yderst sjældent, at der rejses garantisager over for medlemmer af Danske Malermestre.
Det dækker Garantiordningen:

Klageberettigede og dermed dækket af garantiordningen er:

1. Private forbrugere, der som ejere får udført malerarbejde i egen bolig eller sommerhus.

2. Private forbrugere, der som lejere eller andelshavere får udført malerarbejde i egen bolig for egen regning.

I alle tilfælde er det en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at aftalen om udførelse af malerarbejde er indgået direkte mellem de ovennævnte klageberettigede og medlemmet af Danske Malermestre.

Garantiordningen dækker mangler ved egentligt bygningsmalerarbejde og skiltemalerarbejde samt arbejde, der naturligt og sædvanligt hører herunder. Garantiordningen dækker dog ikke afrensning og maling af tage. Det er en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at udgifter til udbedring ikke overstiger kr. 100.000,00 inkl. moms, og at der klages over arbejde, hvor faktura er udstedt mindre end et 1 år før klagen. Sager af større omfang henvises til civilretslig behandling.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk