Informationer

Gade og nr:
Skanderborgvej 36
Postnr:
8680
By:
Ry
Website:

Ry City

Handelslivet er i rivende udvikling i Danmark, med kommunesammenlægninger, motorveje, indkøbscentre og oplevelsesøkonomi.

Frem til 2009 vil vi sikre Ry en plads i dette nye handels-og mediebillede. Vi skal præsentere en bymidte med et hyggeligt handelsliv med flere og alsidigere butikker indenfor gå-afstand end i noget indkøbscenter. Gennem aktiviteter og den nære natur skal vi gøre det til oplevelser.

Vi skal sikre, at alle de nye borgere i Ry, og borgerne i den nye kommune ser det som en positiv oplevelse at handle i Ry.

Visionen:
”At være vore kunders første valg”
Foreningen ønsker at opnå glade og loyale kunder.

Ry Handelsstandsforenings målsætning:

Målet for 2005-2009 er, at sikre at handelslivet i Ry også i fremtiden vil have en fremtrædende rolle for lokalbefolkningen og også gerne suppleret med kunder fra den nye kommune.

Det skal samtidig være målet at skabe gode indkøbsoplevelser for lokalbefolkningen og de mange turister, der årligt besøger byen.

I en tid med stadig flere indkøbscentre er det nødvendigt, at der skabes rammer, som kan matche denne udvikling. Her har vi unikke muligheder for at trække naturen ind i bybilledet, som ikke på samme måde kan opleves i et storcenter.

Det skal også være en målsætning, at der i et samarbejde med Ry Turistforening skabes oplevelser, som vi alle ved, at mange danskere søger via rejsemål til syden.

Vi skal også sikre, at de mange tilflyttere finder det attraktivt at handle i Ry, hvorfor det vil være nødvendigt med tiltag over for nye tilflyttere.

Handelen på internettet er i rivende udvikling. Vi skal derfor sikre, at vi i Ry er med på denne trend via Ry Handelsstandsforenings hjemmeside samtidig med, at der skal stræbes efter en åben og hurtig kommunikation mellem forening og medlemmer.

Foreningens formål er at virke for et godt kollegialt forhold mellem handlende i Ry og opland, og andre der knytter sig til handlens interesser i Ry og opland, samt fremme standens interesser på alle områder.

Medlemmer
Som medlemmer kan optages:
Selvstændig handlende, håndværkere, fabrikanter, udøvere af liberale erhverv, handels-, industri- og håndværkerselskaber samt pengeinstitutter og andre der knytter sig til handlens interesser i Ry og opland.
Bestyrelsen er bemyndiget til at optage medlemmer til passivt medlemskab uden stemmeret.
Bestyrelsen skønner, om en ansøgning om medlemskab opfylder betingelserne for optagelse i foreningen.

Kontingent
Foreningens medlemmer erlægger et årligt kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen.
Kontingentet opkræves 1 (een) gang årligt forud.
Såfremt kontingentet ikke er betalt 6 måneder efter fremsendelse af kontingentopkrævning, er et medlemskab automatisk ophævet.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk