Informationer

Gade og nr:
Skomagerkrogen 6
Postnr:
4000
By:
Roskilde
Website:

SAB - Sammenslutningen af Alternative Behandlere

SAB er landsdækkende faglig forening for alternative behandlere

SAB er den eneste tværfaglige forening for alternative behandlere, der er registreringsansvarlig efter lov 351 af 19 maj 2004, under tilsyn af Sundhedsstyrelsen (RAB).

Det betyder at du som medlem af SAB, kan have flere godkendte behandlingsformer, som alle hermed er fuldt forsikrede.

Du kan blive medlem af SAB, selv om din behandlingsform endnu ikke er registreringsberettiget. Så vil vi arbejde på at den kan blive det.

SAB´s formål:

· At være et stærkt, tværfagligt fællesskab med stor respekt og høj etik, som gennem udvikling og ekspertise vil løfte den enkeltes glæde, tillid og ansvar for sit eget liv.

· At bevare frihed for medlemmer til at virke som alternative behandlere.

· At være repræsenteret i relevante udvalg inden for staten og for vores branche.

· At søge alle egne af landet repræsenteret ved SAB-medlemmer for varetagelse af de enkelte medlemmers lokale interesser.

· At opnå momsfritagelse for alle SAB´s alternative behandlere, samt patienttilskud til behandling fra det offentliges side.

· At fremme oplysningen om forebyggelse og alternativ behandling, naturmedicin, sund kost, rent miljø og bedre livskvalitet.

· At varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser.

· SAB realiserer sit formål ved at være en fællesorganisation, som samler viden, støtter og fremmer udviklingen. Formidler budskaber om sundhedsfremme og samlet øver indflydelse politisk, i medier og sætter den enkelte i centrum.

HVORFOR VÆLGE SAB SOM DIN FORENING....

SAB er den eneste tværfaglige forening med mange forskelligartede behandlingsformer, hvor vi har en bred indgangsvinkel til, at kunne rumme dette tværfaglige aspekts mange muligheder til gavn og glæde for mange.

Du kan blive Registreret Alternativ Behandler (RAB) i 5 terapiformer: Massage, Zoneterapi, Kinesiologi, Akupunktur og Hypnose.

Du kan tilbyde dine klienter en ekstra tryghed, fordi din behandlingsmetode, som er godkendt hos SAB er fuldt forsikret.

SAB har et Etisk Råd, der varetager klager over behandlere, der er medlem af SAB.

SAB udgiver et blad (SAB NYT) 6 gange om året, der bliver distribueret til alle medlemmer, interesserede, skoler og uddelt på messer.

SAB er en aktiv forening der gør alt for at opreklamere medlemmernes aktiviteter. Vi er repræsenteret på de fleste større messer rundt om i landet..

SAB har altid en opdateret behandlerliste på SAB´s hjemmeside, plus en ekstra liste over SAB´s godkendte RAB behandlere (Registreret Alternativ Behandler). Alle vore aktive medlemmer, som er godkendt af SAB´s optagelses udvalg, kan optages på SAB behandlerlister.

SAB udgiver FORBRUGERVEJLEDNINGEN med oplysninger til forbrugeren om hvad forskellige behandlingsformer indeholder.

HVAD BRUGER SAB DIT KONTINGENT TIL (som i øvrigt er fuldt fradragsberettiget)...

· Fremstilling, trykning og forsendelse af dit blad SAB NYT.

· Forsikring af alle aktive medlemmer og SAB godkendte behandlingsmetoder.

· Koda/Gramex afgift (SAB betaler, så du kan spille musik i din klinik).

· Reklame, annoncering og SAB´s repræsentation på messer rundt om i landet.

· Redigering og trykning af forbrugervejledningen.

· Ekstra kontor og Internet udgifter hos dine tillidsfolk i SAB.

· SAB´s Hjemmeside.

· SAB´s Sekretariater.

· Honorar til Bestyrelsen.

· Revision og bogholder.

· Transport i forbindelse med bestyrelses- og udvalgsmøder rundt om i landet.

· Sidst men ikke mindst, den årlige generalforsamling.

SAB bestræber sig på at forvalte medlemmernes kontingent ud fra fornuft og nødvendigt behov.

Kontingent vedtaget på generalforsamling april 2010.

Kr. 2500,- kr. om året for Aktive medlemmer – kan opkræves 2 gange årligt..

Kr. 800,- kr. om året for Elever under uddannelse.

Kr. 550,- kr. om året for Passive medlemmer.
Kr. 400,- kr. om året i RAB-kontingent for hvert fag.

Populære netværk