Informationer

Gade og nr:
Københavns Lufthavn 1
Postnr:
2770
By:
Kastrup
Website:

Salda - Scandinavian Air Line Dispather Association Denmark

Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser, på et partipolitisk neutralt grundlag.

Tilhørsforhold
Foreningen er tilsluttet International Federation of Air Line Dispatchers Association, IFALDA og European Federation of Air Line Dispatchers Association, EUFALDA:

Medlemskab

Medlemskab af foreningen kan opnås af personer, som er / eller har været i besiddelse af et af en skandinavisk luftfartsmyndighed udstedt "Certifikat for flyveklarerer".

Kontingent

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

Kontingentet betales månedsvis forud.

Medlemmer kan maksimalt stå i kontingent restance i 3 måneder. Restancer udover det nævnte tilladte, medfører tab af medlemsrettighederne.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk