Informationer

Gade og nr:
Grænsevej 6
Postnr:
2820
By:
Gentofte
Website:

Sama - Sammenslutningen af mindre Arbejdsgiverforeninger i Danmark

SAMA – Sammenslutningen af mindre Arbejdsgiverforeninger

SAMA er sammenslutningen for Danmarks mindre arbejdsgiverforeninger.

Organisationen blev stiftet i december 1997 med det primære formål, at varetage medlemsorganisationernes interesser i Dansk Arbejdsgiverforenings styrende organer.

Mindre arbejdsgiverforeninger har brug for indflydelse i Dansk Arbejdsgiverforening. SAMA arbejder for at vi i fællesskab kan fastholde og udbygge indflydelsen.

Medlemsorganisationerne er vidt forskellige. Det er ok. SAMA arbejder nemlig med respekt for medlemmernes faglige identitet.

Men vi har mange fælles interesser - ikke mindst på erhvervsuddannelsesområdet.

Medlemmerne er organisationer med eget sekretariat, egen faglig organisering og selvstændighed – politisk og økonomisk.

SAMA repræsenterer p.t. ca. 6.000 virksomheder

Vores medlemmers medlemmer arbejder primært indenfor håndværk, handel og service.

- og vi har plads til flere som deler vores grundholdninger.

Nye medlemmer er bestemt velkomne!

SAMA har igennem sine 10 år fordoblet sit medlemsantal.

SAMA er åben for nye medlemsorganisationer.

SAMA dækker områderne håndværk, handel og service.

For at blive medlem skal man være en selvstændig arbejdsgiverorganisation.

- og så skal man dele vores grundholdninger.

Vort telefonnummer er 33 93 48 30.

Samas motto: Hoveder og ikke høveder

I SAMA er alle medlemmer lige – og lige vigtige. Vi stemmer efter hoveder og ikke efter høveder – 1 stemme pr. medlemsorganisation.

Alle overordnede beslutninger træffes i enighed. Samarbejdet bygger på gensidig respekt og med fokus på den fælles repræsentation i Dansk Arbejdsgiverforening.

Medlemmernes faglige profil er meget forskellig. Opretholdelsen af medlemmernes særegne faglige og organisatoriske profil er grundlaget for SAMAs virke.

SAMA arbejder på grundlag af respekt for medlemmernes egen faglige selvstændighed – politisk og økonomisk

* Alle er lige
* Alle er lige vigtige
* 1 stemme pr. medlem - men vi taler os til rette
* Respekt for medlemmernes selvstændighed
* Respekt for medlemmernes faglige profil

----
Netværksportalen giver et effektiv indgang til de bedste netværk og erfa-grupper i Danmark. Bliv fundet af flere netværksinteresserede - tilmeld dit netværk i dag!

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk