Informationer

Gade og nr:
Strandengen 1
Postnr:
8305
By:
Samsø
Website:

Samsø Energiakademi

Et samlingssted for energibesparelser og vedvarende energi. Sådan ser vi selv Samsø Energiakademi, som er placeret nord for Ballen havn på Samsø. Akademiet samler den viden, Samsø har fået fra arbejdet med alle øens VEØ-projekter fra vindmøller og halmbaseret fjernvarme til rapstraktorer og sol-fangere. Eksempelvis har forskere fra danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner mulighed for at forske i konkrete energiprojekter fra akademiet, hvor vindmøller, halmfyr og solfangere findes lige uden for hoveddøren.

Samtidig fungerer akademiet som konferencecenter, når virksomheder, forskere eller politikere diskuterer vedvarende energi, energibesparelser og nye teknologier. Samsø Energi- og Miljøkontor, Samsø Energy Agency og Energitjenesten Samsø har til huse i akademiet og udfører herfra aktiviteterne med energirådgivning til firmaer og private, rundvisninger, fagturisme, workshops og seminarer.

Også til skoler og turister
Akademiet fungerer i sommermånederne som udstillingslokale for turister og andre energiinteresserede. Her er der mulighed for at få mere at vide om de forskellige energiformer, hvor du eksempelvis kan se en mini-brintbil i funktion eller en vindmølle og solcelle i mini-format.

Akademiet vil ligeledes fungere som udflugtsmål og lejrskole for skoleklasser, der vil vide mere om vedvarende energi.

Desuden modtager akademiet danske og udenlandske fagturister, der hvert år besøger øen. Mere end 5.000 politikere, ambassadører, embedsfolk, journalister, forskere, skoleklasser og privatpersoner fra ind- og udland besøger hvert år den Vedvarende Energi Ø.

Bygningen
Energiakademiet er opført ud fra økologiske grundprincipper og har et sundt indeklima med naturlig ventilation ved arbejdspladser og store rum. Huset har et minimalt forbrug af drikkevand og der vil blive brugt regnvand til toiletskyl. Højisolering og energiruder vil sørge for et lavt varmeforbrug og akademiet er tilsluttet halmfyret fjernvarme. Et mindre solvarmeanlæg vil både give varmt vand og fungere som demonstrationsanlæg for husets gæster.

Der er brugt A-mærkede el-apparater og lavtforbrugende lysarmaturer, ligesom bygningens vinduer er placeret for optimalt lysindfald. Elforsyningen sker fra solceller på taget samt fra øens vindmøller.
SEA acts locally and regionally
* SEA is part of the European network ManagEnergy (link)
* SEA is part of the Samso Energy Academy (home page)

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk