Informationer

Gade og nr:
H.C. Andersens Boulevard 18
Postnr:
1553
By:
København V
Website:

SBA - Servicebranchens Arbejdsgiverforening

Foreningens formål er at understøtte virksomheder inden for rengøring og andre serviceerhverv.

Vores formål og fokus
SBA´s medlemsvirksomheder beskæftiger sig med catering facility service, foodservice, skadeservice, ældreomsorg, børnehaver, ejendomsservice, rengøring, pasning af grønne områder og en lang række andre services.

Vore alliancer og samarbejdspartnere
For at overenskomstdække medlemmernes aktiviteter har SBA indgået aftaler med 3F, Dansk Funktionærforbund, BUPL, FOA, Dansk Sygeplejeråd og Pædagogisk Medhjælperforbund.

SBA er en del af DI
Vore medlemmer kan søge råd og vejledning i alle spørgsmål, der opstår af arbejds- og ansættelsesretligt karakter. Vi tilbyder både telefonrådgivning, når der måtte være ting du gerne vil have klarlagt og komplet juridisk bistand, hvis en sag skal i retten.

SBA er en organisation under DI. Derfor kan alle SBA´s medlemmer trække på DI´s service inden for arbejdsmiljø og uddannelse. Samtidig er medlemmer af SBA automatisk medlemmer af DI Service, der kan rådgive medlemmerne i alle erhvervs- og branchepolitiske spørgsmål.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk