Informationer

Gade og nr:
Ingen fast adresse
Postnr:
By:
Website:

SDE - Sammenslutningen af Danske Erhversbiavlere

Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere er en landsdækkende biavlerorganisation med repræsentation i Statens Binævn. Vi forsikrer medlemmernes bier i tilfælde af skade.

S.D.E.'s formål er at fremme den erhvervsbetonede og eksperimentelle biavl i Danmark og varetage medlemmernes interesser. SDE skal aktivt støtte en fond, hvis formål er at hjælpe foreningens medlemmer økonomisk i tilfælde af skader forvoldt af et medlems bier på anden mands person eller ejendom.

S.D.E. skal arbejde aktivt for et oplysningsarbejde af særlig interesse for erhvervs- og eksperimentel biavl samt søge gennemført en effektiv forsøgs- virksomhed.

Til løsning og udførelse af landsdelsbestemte opgaver kan der nedsættes geo- grafisk bestemte arbejdsudvalg. Hvert udvalg udarbejder selv sin forretningsorden, der skal godkendes af bestyrelsen.

S.D.E. er en selvstændig biavlerforening og optager som sådan medlemmer i en A- og B-linje.
A-linjens medlemmer har forhandlings- og stemmeret og er valgbare. Et fra- værende medlem kan vælges til tillidshverv, hvis skriftligt tilsagn foreligger.
A-linjens medlemmer har alle øvrige rettigheder i foreningen. Et medlem, der ønsker status som A-medlem, kan efter 1 års medlemsskab optages og godkendes som A-medlem på den førstkommende ordinære generalforsamling.
B-linjens medlemmer har ret til at forhandle honning i foreningens emballage og få tilsendt publikationer samt ret til at deltage i foreningens møder og kurser.
B-linjens medlemmer overgår automatisk til A-status efter 3 års medlemskab, med mindre de skriftligt udtrykker ønske om at fortsætte som B-medlem.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk