Informationer

Gade og nr:
Dyrskuevej 17 2 1
Postnr:
9200
By:
Aalborg SV
Website:

SDF - Selskabet for Dansk Fotografi

Velkommen til Selskabet for Dansk Fotografi! Selskabet for Dansk Fotografi (SDF) er en af Danmarks største fotoorganisationer for aktive fotografer. SDF har mere end 1.600 medlemmer og de er medlem enten via en af vore 45 medlemsklubber eller via et personligt medlemskab.
SDF står hvert år for en række forskellige arrangementer og virker som paraplyorganisation og kontaktled for danske fotografer.

På vores site kan du finde information om organisationen og arrangementer.

Der er 2 måder du kan blive medlem af Selskabet for Dansk Fotografi.
Enten kan du melde dig ind som personligt medlem, eller du kan melde dig ind i en klub der allerede er medlem af SDF.
Men der er også den mulighed, at du starter en helt ny fotoklub, som I melder ind i SDF.
Uanset hvilken form du foretrækker, har du mulighed for at gøre brug af mange af de tilbud, der findes i selskabet, ligesom du får medlemsbladet Dansk Fotografi sendt til døren.

Hvad får jeg?

MEDLEMSBLADET DANSK FOTOGRAFI
Medlemsblad der udkommer 4 gange årligt. Bladet er i A4 format på 52 sider. Bladet indeholder information fra bestyrelsen til medlemmerne, samt mange forskelligartede artikler om og for danske fotografer, og de aktiviteter der udfoldes. Især medlemmernes egne arbejder og arrangementer prioriteres højt. Bladets redaktion består af den ansvarshavende redaktør, samt lokalredaktører der dækker hele landet.

DEN NATIONALE
Som medlem af SDF kan du deltage på Den Nationale/DM i fotografi. Den Nationale er SDF’s årlige konkurrence med indleveringsfrist 1 maj. Efter bedømmelsen bliver de antagne værker udstillet i forbindelse med vores årlige landsmøde, der afholdes omkring uge 40.

FOTOGRAFISK ÅRBOG
Hvert år primo september udkommer Fotografisk Årbog, som indeholder et repræsentativt udsnit af billeder produceret af SDF’s medlemmer i det forløbne år.
Årbogen er på 120 sider og indeholder udover billeder fra SDF godkendte saloner, en præsentation af en spændende fotograf uden for SDF regi der i årets løb, eller igennem længere tid, har været med til at præge den fotografiske udvikling. Årbog udleveres gratis til alle vores medlemmer.

Priser 2009

(Priserne er pr. år)
Personligt medlemskab kr. 345
Klubmedlemsskab kr. 185 (pr. medlem)

OBS: for ungdomsskoler, efterskoler og andre skoler gælder der særlige lempelige regler. Hvis din skole ønsker yderligere information, så kontakt SDF's formand.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk