Informationer

Gade og nr:
Teglgårdsvej 18
Postnr:
6000
By:
Kolding
Website:

Senior Erhverv Danmark

Senior Erhverv Danmark er et netværk for jobsøgende over 50 år, som vil tilbage på arbejdsmarkedet.

På landsplan er vi mere end 20 foreninger med ca. 1300 medlemmer, der i fællesskab aktivt arbejder for at skaffe jobs til hinanden.

Du kan som virksomhed eller jobsøgende komme i kontakt med en af afdelingerne ved at klikke på kortet.

Medlemmerne har en afklaret holdning til fortsat at være aktive opgaveløsere til gavn for sig selv, for virksomheder og for samfundet.

Vi ser frem til at komme i kontakt med dig.

Idégrundlag

Idégrundlaget er at Senior netværket skal skabe kontakt til flest mulige af de ledige seniorer, der ønsker at komme i job igen. Seniorerne skal efter ideen med ’selvaktiveringstanken’ selv gennem en frivillig indsats være med til at oparbejde efterspørgsel på deres kompetencer og erfaring.

Seniorerne skal selv være med til at afsøge markedet for jobs, hvor de værdsættes og aflønnes i forhold til de kompetencer og den erfaring, de er i besiddelse af. Seniorerne skal selv være med til at gøre sig kendte på disse kvaliteter:

* kompetencer
* livserfaring
* forandringsvillighed
* fleksibel ansættelsesform
* konsulent-, projekt- eller vikarbasis
* ansættelse til en konkurrencedygtig men acceptabel løn

Idegrundlaget er også at Seniornetværket skal kunne medvirke til kundernes succes ved at tilbyde medarbejdere, der kan skabe:

* økonomisk resultater
* stabilitet
* godt arbejdsmiljø

Målsætning

Målsætningen er at skaffe job til så mange medlemmer som muligt
at tilføre erhvervslivet manglende arbejdskraftreserver.

Til virksomheden:
- at levere veluddannet og kompetent arbejdskraft til både det private erhvervsliv og den offentlige sektor
- at levere arbejdskraft der er fleksibel og forandringsvillig med hensyn til jobindhold, arbejdsmetoder og tid
- at kombinere den rette medarbejder med det rette job

For medlemmet:
- at skabe efterspørgsel for seniorernes arbejdskraftressourcer
- at motivere og opmuntre ledige seniorer til genansættelse på arbejdsmarkedet
- at tilskynde ledige seniorer til fortsat uddannelse og opgradering af kvalifikationer
- at skaffe spændende og udfordrende jobs til seniorerne
- at højne seniorernes selvværd, selvudvikling og økonomiske muligheder

For samfundet:
- at indsluse flest mulige af de ledige seniorer på arbejdsmarkedet for at få gavn af den ekstra arbejdskraftreserve
- at reducere antallet af erhvervsduelige personer på offentlig forsørgelse

Medlemmet

Som medlem er man velkommen til i den lokale forening at bruge kontorfaciliteterne eller få anden jobrelateret vejledning og hjælp.

Her kan man skrive ansøgninger og CV’er eller få en god snak med et andet medlem i samme situation. Kan man selv være den ’givende’ med råd og bistand til andre, er der også brug for det.

Desuden kan man deltage i forskellige projekter som "Åben Hus" arrangementer, café møder, kurser, foredrag og temadage.

Hovedtanken er, at det menige medlem hele tiden skal være med i processen i den lokale Senior Erhverv forening for at forbedre jobsituationen - altså påtage sig et ansvar for egen - og også for kollegers jobsituation.

----
Vil du findes af netværksinteresserede? Tilmeld dit netværk hos Netværksportalen og bliv en del af listen over netværk i Danmark.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk