Informationer

Gade og nr:
Sankt Nicolai Gade 1A 1
Postnr:
5700
By:
Svendborg
Website:

Shopping Svendborg

Shopping Svendborg, der er en sammenslutning af detailhandlere, liberale erhverv og servicefag i Svendborg, har siden starten i 1970'erne arbejdet på at trække kunder til Svendborg igennem forskellige aktiviteter og målrettet markedsføring.

Detailhandlere skal opfylde visse servicekrav for at opnå medlemskab, eksempelvis modtagelse af Dankort som betalingsmiddel og ombytning af varer inden for 8 dage.

Shopping Svendborg logo er synligt i alle medlemsforretninger og til dels i egen annoncering.

Shopping Svendborg forsøger at skabe enighed i byen om åbningstider og påtager sig herefter at markedsføre disse.

Torvet i SvendborgShopping Svendborg arbejder hele tiden på at bidrage til miljømæssige og parkeringsmæssige forbedringer i byen, ligesom der arbejdes på at fremme et godt samarbejde mellem byens handlende og disses personale samt mellem de handlende og de lokale myndigheder.

Shopping Svendborg har kontingentindtægter på ca.1 mio. kroner excl. moms om året.

Foreningens målsætning for fordeling af kontingentindtægterne er maksimalt 40 % til administration og de resterende 60 % til aktiviteter samt markedsføring.

Shopping Svendborg bestyrelse har ansat en markedskoordinator til at forestå det daglige arbejde, herunder især udarbejdelse af aktivitets- og markedsføringsplaner samt gennemførelse af disse.

Medlemsfordele

Se på listen herunder for at se hvilken fordele du får ved at være medlem af Shopping Svendborg:

* Op til 20 % annoncerabat hos ugeavisen og Fyns Amts Avis. Se rabataftale for nærmere info.
* 19 % på annoncering i gratisavisen Søndagsavisen.
*
* Rabat på standard-annoncering i Radio Diablo. Se rabataftale for nærmere info.
* Avisfordels abonnement med 30 % rabat, og daglig avis som leveres i forretningen.
* Gratis profilomtale af forening og aktiviteter.
* Aktiviteter ud i gaderne, til gavn for forretningerne.
* Fælles deko og spots til aktiviteterne. (tilkøbes)
* Ny aktiv hjemmeside.
* Fælles gavekort til alle Shopping Svendborg – medlemmer ( ca. 12.000 stk. svarende til en årlig omsætning på 4.0 mio. kr.)
* Mulighed for deltagelse på www.shopping-svendborg.dk – siderne/tillæg.
* Udlejning af Shopping Svendborgs minitog til specialpris.
* Mulighed for deltagelse i forskellige arrangementer, f. eks.
* Gammel Torvedag, Jazz, Natåbent, udsalg, Præmieregn o. lign.
* Udlejning af boder til specialpris.
* Udlejning af scene til specialpris.
* Flagning i gågaderne til specialpris.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk