Informationer

Gade og nr:
Hvalsøvej 23
Postnr:
4320
By:
Lejre
Website:

Sjællandske familielandbrug

Sjællandske Familielandbrug er Danmarks største familielandbrugs forening/organisation med ca. 900 medlemmer, hvoraf de 550 er aktive jordbrugere. Vi har som formål "at varetage medlemmernes faglige, økonomiske, sociale og kulturelle interesser indadtil og udadtil". Dette formål forsøger vi at leve op til ved dels at tilbyde vores medlemmer at løse service- og rådgivningsopgaver, dels ved at lave sociale og kulturelle arrangementer, som er med til at styrke og fastholde livet på landet.

Foreningen har sin rod i de gamle husmandsbevægelser fra begyndelsen af det forrige århundrede og fejrede i 2002 sit 100 års jubilæum.

Det står vi for

I Sjællandske Familielandbrug lægger vi vægt på at livet på landet er præget af mangfoldighed og alsidighed, det er grundlaget for foreningens virke både politisk og i den faglige rådgivning. Det betyder, at vi ønsker en landbrugspolitik, hvor der skabes grundlag for så mange selvstændige landbrug som muligt.

Et sådan grundlag er ikke kun politisk bestemt, det bestemmes også af erhvervets egne udøvere, ikke mindst når man går nye veje i både produktion og ejerformer.
I Sjællandske Familielandbrug er det en af de opgaver, vi i vores rådgivning kan være med til at løse, når der skal tænkes nyt.

Vi har gennem mange år opbygget en betydelig viden og ekspertise inden for mange områder af landbruget. Denne viden deler vi gerne med vores medlemmer.

Det står vi for

I Sjællandske Familielandbrug lægger vi vægt på, at livet på landet er præget af mangfoldighed og alsidighed. Det er grundlaget for foreningens virke både politisk og i den faglige rådgivning. Det betyder, at vi ønsker en landbrugspolitik, hvor der skabes grundlag for så mange selvstændige og levedygtige landbrug som muligt.

Et sådan grundlag er ikke kun politisk bestemt, det bestemmes også af erhvervets egne udøvere, ikke mindst når man går nye veje i både produktion og ejerformer. I Sjællandske Familielandbrug er det en af de opgaver, vi i vores rådgivning kan være med til at løse, når der skal tænkes nyt.

Vi har gennem mange år opbygget en betydelig viden og ekspertise inden for mange områder af landbruget. Denne viden deler vi gerne med vores medlemmer.

Det er bedre at støtte natur, dyr og kvalitet end produktion, vækst og volumen.

Der er i samfundet et stadig stigende krav om mere natur. Vi må ofte lægge ører til politikernes ønsker om mere natur og mindre landbrug på de danske arealer. Der er derfor paradoksalt at Fødevareministeriet har barberet budgettet til MVJ- ordningen fra 300 til 90 millioner kroner. Det betyder at støtten er faldet fra 4000 kr. pr. hektar til 1400 kr.

Med de stigende kornpriser, fjernelse af brakkravet og nedsættelsen af MVJ-tilskuddet, risikerer vi at mange landmænd for at optimere indtjeningen, vil pløje græsmarkerne op og begynde at dyrke korn på arealerne igen, til skade for miljøet.

Samtidig er det signal der sendes fra politikkerne, demoraliserende for de rigtig mange landmænd der gerne vil gøre og gør meget for naturen. De vil få svært ved at holde gejsten oppe, når de ser støtten til arbejdet skæres så dramatisk.

Vi mener, at ønsker samfundet at landmandens jord udlægges som natur, må samfundet også betale landmanden for arbejdet. Hvad enten det er til at slå græsset, eller til levende dyr, der afgræsser arealerne.

Familielandbruget arbejder for, at støtten ikke primært tilfalder de største producenter, men i højere grad tilgodeser alle produktionsstørrelser samt natur og miljø.

Hvad får du som medlem :

Aktuel information

Information om aktuelt inden for landbruget både fagligt og politisk fås i LandbrugsAvisen, der udgives af Landbrug & Fødevarer og sendes til alle medlemmer af Familielandbruget. Det er også stedet, hvor man kan blande sig i debatten om politiske emner.

Lokalforeninger

Sjællandske Familielandbrug er organiseret med en række lokalforeninger, der typisk dækker fra 2 til 5 kommuner. Lokalforeningerne giver medlemmerne mulighed for at møde hinanden i lokalområdet, og dermed bliver det et sted for både fagligt, kulturelt og socialt samvær.

Vil du være medlem?

Ønsker du at blive medlem så send en mailto:bWhzQGdlZmlvbi5udQ== eller kontakt os - vi er parat til at tage imod din indmeldelse eller fortælle mere om mulighederne i Sjællandske Familielandbrug.

Medlemsfordele

Brug dit medlemskab af Sjællandske Familielandbrug aktivt. Både når det gælder politisk indflydelse, men også når det gælder økonomi.

Vi har nedenfor samlet en del af de indkøbs- og samarbejdsaftaler, vi som forening har indgået. Brug dem, de er lavet for at give dig som medlem en lettere hverdag, når der skal handles ind.

Diesel, Benzin og Fyringsolie

Vi har i samarbejde med Q8 lavet en meget fordelagtig indkøbsaftale, hvor du som medlem kan få rabat på køb af diesel, benzin og fyringsolie. Se mere på www.sjfl.dk eller kontakt:

Distriktschef, Klaus Jensen, Tlf. kontor: 55 37 54 48

Tlf. mobil: 40 11 53 29

E-mail: klje@Q8.dk

Forsikring, ejendom og løsøre

Lokalforsikring – kontakt Lokalforsikring på tlf. 55 75 09 99 og oplys du er medlem af Sjællandske Familielandbrug

Tryg – kontakt Tryg på tlf. 87 25 92 10 og oplys du er medlem af Sjællandske Familielandbrug og henvis til aftalen med Familielandbruget.

Dansk Landbrugs Indkøbsklub. Brug link på forsiden og kom direkte til hjemmesiden der er opdateret med alle tilbud. Du har også mulighed for at få brochure på sekretariatet. (rabatsatser i parentes er vejledende)

· Børsen (50/25%)

· Landkøb – hjemmeside med direkte salg til kunder – gratis annoncering det første år for medlemmer

· Vordingborg Køkkenet A/S (12,5/10%)

· Eagle luftfoto (22%)

· Kansas (15%)

· Træ-Nord (op til 40%)

· Mitsubishi (7% på gulpladebiler, rabat på købspris før afgifter og moms)

· Sonofon (variabel)

· Falck (op til 20%)

· DanCenter/Danland (11%)

· Gruppelivsforsikring og gruppepension

· Sundhedsforsikring

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk