Informationer

Gade og nr:
Norvangen 3D 1
Postnr:
4220
By:
Korsør
Website:

SJNetwork

SjNetwork er en netværksgruppe der er sprunget ud af det tidligere Pronetwork.

Da Pronetwork gik konkurs besluttede gruppen, at det gode samarbejde ikke måtte gå til spilde. Derfor blev der nedsat en styregruppe, der etablerede en nu aktiv gruppe, således at det gode samarbejde kunne fortsætte.

Opbakningen til styregruppen og dens forslag har været enorm og beviser samtidig styrken i gruppen.

Det har fra start været meget vigtigt, at dette IKKE var en nyt Pronetwork gruppe, men et helt nyt netværk med nye vedtægter, målsætning mv.

Sjnetwork´s "selling point"

- Non Profit

- Personlig udvikling

- Begrænset antal medlemmer (max 25)

Med baggrund i ovenstående er målsætningen at SjNetwork er en platform for udvikling af person og forretning.

Det forventes tillige at hvert enkelt medlem bidrager professionelt til udvikling af de øvrige medlemmer og deres forretninger.

Der er stadig plads til dig.

Vi er p.t. 14 medlemmer.

For at opnå en god tillid, respekt og ærlighed overfor hinanden er der eksklusivret for det enkelte medlem, dvs. der er f.eks. ikke 2 tømrer med eller 2 revisorer.

Der er medlemsstop ved 25 medlemmer.

Hvordan:

Du henvender dig til et af SjNetwork´s medlemmer og beder om at komme med på en af de 4 gæstemesser der ligger gennem året.

Når du således har deltaget i en gæstemesse og mødt de øvrige medlemmer vil du såfremt du stadig er interesseret blive inviteret med til et traditionelt møde.

Føler du dig herefter stadig inspireret til at være medlem af SjNetwork kan du melde dig ind.

Prisen for medlemsskab er kr. 4.000 årligt og betales for et kvartal ad gangen.

Hvad forventes af dig:

- at du deltager i møderne og bidrager konstruktivt og idérigt

- at du betaler dit kontingent

- at du ønsker at udvikle dig selv og din forretning

- at du bidrager til de øvrige medlemmers udvikling

----
Netværksportalen giver en udtømmende netværksoversigt. Vil du også tilmelde dit netværk? Læs mere under “Tilmeld netværk” i forside-menuen.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk