Informationer

Gade og nr:
Adelgade 105
Postnr:
8660
By:
Skanderborg
Website:

Skanderborg Erhvervs Udvikling

Skanderborg ErhvervsUdvikling har til formål at medvirke til at gøre Skanderborg Kommune til en af de bedste erhvervskommuner i Danmark.

Aktiviteterne til opfyldelse af stk. 1 omhandler ydelser, der bl.a. har til formål:

* at skabe udviklingsmuligheder i erhvervslivet gennem målrettet og effektiv erhvervsservice
* at skabe større konkurrencekraft i området
* at sikre erfaringsudveksling på alle niveauer
* at løse fælles uddannelsesopgaver
* at medvirke til integration på arbejdsmarkedet
* at igangsætte iværksætteraktiviteter

Medlemmer
Som medlemmer af foreningen optages Skanderborg Industriforening, Service & Håndværk Skanderborg, Detailforeningen for Skanderborg Kommune og Skanderborg Kommune.

Finansiering
Skanderborg ErhvervsUdviklings aktiviteter finansieres via foreningsbidrag, medlemskontingenter og egne indtægter.

Vision

Visionen for Skanderborg ErhvervsUdvikling er at gøre Skanderborg Kommune til en af de bedste erhvervskommuner i Danmark. Med dette formål er foreningen Skanderborg ErhvervsUdvikling etableret pr. januar 2007.

Den nye organisation skal skabe udvikling, sikre den bedst mulige service for virksomheder, kunder og gæster i Skanderborg Kommune samt medvirke til markant synlighed og opmærksomhed om kommunen.

De primære opgaver er at:

* Skabe udviklingsmuligheder i erhvervslivet
* Skabe større konkurrencekraft i området
* Sikre god turistmæssig service
* Markedsføre området
* Sikre erfaringsudveksling på alle niveauer
* Løse fælles uddannelsesopgaver
* Medvirke til at skabe en attraktiv bosætningskommune
* Medvirke til integration på arbejdsmarkedet for flygtninge/indvandrere – skåne/flexjob m.v.
* Igangsætte iværksætteraktiviteter

Yderligere en række emner kan blive genstand for drøftelser i bestyrelsen, og kan hermed tjene som proaktiv sparring og inspiration for bl.a. byrådet. Det drejer sig f.eks. om drøftelser vedrørende:

* Infrastruktur og kollektiv trafik
* Placering af uddannelsesinstitutioner
* Kulturpolitik
* Overordnet planlægning

Emner som har betydning for erhvervsliv og arbejdsmarked, og som det er væsentligt, at der er en god og løbende dialog om – kommune og erhvervsliv imellem.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk