Informationer

Gade og nr:
H.C. Ørsteds Vej 10
Postnr:
1879
By:
Frederiksberg C
Website:

Skatterevisorforeningen - SRF Skattefaglig Forening

Skatterevisorforeningen er stiftet den 14. juni 1969, på en ide om, at et fagligt fællesskab, og en god efteruddannelse, kan kvalificere medlemmerne i deres daglige arbejde.

Foreningens hovedformål er at arrangere kurser for medlemmerne, udgive et medlemsblad med et højt fagligt indhold, samt gennem andre aktiviteter at medvirke til, at medlemmerne bliver mere kvalificerede.

Formål

Foreningens formål er:
a) at bidrage til medlemmernes faglige dygtiggørelse,
b) at medvirke til at udbygge det faglige og kollegiale fællesskab medlemmerne imellem,
c) og at synliggøre foreningens holdninger med henblik på at påvirke beslutningsprocesser indenfor fagområdet,
d) at udbyde medlemsfordele til foreningens medlemmer.

Formålet søges fremmet bla. ved:
a. at udbyde relevante kurser, alene eller i samarbejde med andre,
b. at samarbejde med andre foreninger og sammenslutninger samt andre interessenter indenfor fagområdet,
c. at søge medvirken i udvalg og arbejdsgrupper indenfor fagområdet,
d. at udgive bladet ”Skattefagligt”,
e. at være tilstede med relevant information på internettet og lignende.

Medlemmer

Som ordinært medlem af foreningen kan optages offentligt og tidligere offentligt ansatte, som har bestået Skatterevisoruddannelsen/Den skattefaglige Diplomuddannelse, ToldSkats fuldmægtiguddannelse, Den Toldfaglige Etatsuddannelse, den til enhver tid gældende diplomuddannelse på skatte- og afgiftsområdet, eller en uddannelse som, efter bestyrelsens bestemmelse, kan sidestilles hermed. Bestyrelsen offentliggør før hvert års generalforsamling en liste over de uddannelser, der kan sidestilles med de ovenfor nævnte.

Som ordinært medlem af foreningen kan også optages personer der ikke er/har været offentligt ansatte, når de har en uddannelse nævnt ovenfor eller en uddannelse som bestyrelsen har sidestillet hermed.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk