Informationer

Gade og nr:
Østerbro 7
Postnr:
7800
By:
Skive
Website:

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenters medlemmer bakker aktivt op om lokale erhvervstiltag- og aktiviteter og medvirker således til at skabe vækst og udvikling på Skiveegnen.
Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenters medlemmer får bl.a. følgende fordele:

* Direkte indflydelse på Erhvervs- og Turistcenterets sammensætning og de aktiviteter, der igangsættes
* Tilbud om mindst et gratis virksomhedsbesøg pr. år
* Adgang til stort netværk af specialiserede rådgivere
* Mulighed for at deltage i faglige netværk/inspirationsforag
* Deltagelse i arrangementer og møder – gratis eller til nedsat pris
* Indbydelse til orienteringsmøder, hvor lokale og regionale erhvervspolitiske temaer drøftes
* Gratis udskrift af intern virksomhedsdatabase over kommunens virksomheder
* Adgang til eksterne virksomhedsdatabaser, bl.a. KOB
* Nyhedsbrev 6 gange om året
* Deltagelse i centerets generalforsamling
* Adgang til centerets firmaaftaler
* Gratis profilering på centerets interne tv.

Netværk - til sparring og udvikling
Som nyetableret virksomhedsejer har du ofte behov for at øge din kontaktflade, både i relation til inspiration, salg og udviklingsmuligheder.

Erhvervs- og Turistcenteret tilbyder lokale iværksættere deltagelse i Iværksætternettet:

Iværksætternettet - Veje til vækst

Netværket er et uformelt forum, hvor deltagerne tilføres ekstern viden. Nettet er åbent for alle potentielle iværksættere og nyetablerede virksomheder.

Møderne har som mål at skabe et netværk til gensidig inspiration og med mulighed for udveksling af ”staldtips”. Dette sker hovedsageligt i form at debat i forbindelse med et indlæg af en ekstern indlægsholder.

Netværksdeltagerne og tovholderen fastlægger i fællesskab mødernes indhold. Ud over erfaringsudveksling, videndeling og sparring, indgår indlæg/foredrag ved udefrakommende specialister.

Møderne finder sted 4-5 gange årligt hos Erhvervs- og Turistcenteret.

Indmeldelse

Kontakt:
Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter
Tlf. 9614 7677
aW5mb0Bza2l2ZWV0LmRr

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk