Informationer

Gade og nr:
Amalievej 20
Postnr:
1875
By:
Frederiksberg C
Website:

Skovdyrkerne

Skovdyrkerforeningerne er et landsdækkende tilbud til alle, der ønsker hjælp til arbejdet med skov, juletræer samt vildt og natur i det åbne land.

Vi arbejder med alle opgaver - fra plantning af den mindste vildtremise til administrationen af større godser.

De fleste af vore kunder er medlemmer af en lokalforening, idet et medlemsskab udtrykker begge parters ønske om et langvarigt samarbejdsforhold. Men medlemsskab er ingen betingelse for et samarbejde.

Hvad laver vi ?

Hovedproduktet er rådgivning, men skovdyrkerforeningerne står for alle faser fra planlægning, over udførelse til opfølgning og pleje. Herudover handler vi med samtlige skovprodukter fra flis til kævler, fra planter til gødning og kemikalier.

Arbejdet foregår altid på kundens betingelser, og der skræddersys altid en lokal løsning.

Hvor mange er vi ?

Skovdyrkerforeningerne er et tæt netværk af 7 lokale foreninger, der arbejder i hver sin egn af landet.

Samlet råder vi over 65 skovfolk (skovfogeder og skovridere) og vi arbejder hos mere end en tredjedel af alle landets skovejere. Vor omsætning var sidste år på 430 millioner kr.

De enkelte skovdyrkerforeninger er - som navnet siger - opbygget som foreninger med stor medlemsindflydelse, blandt andet via den valgte bestyrelse og den årlige generalforsamling.
Vores Værdier

Vor grundidé er at være en troværdig samarbejdspartner, hvor kunden/medlemmet kan stole på, at han får de rigtige ydelser til den rigtige pris. Se også under værdigrundlag.

Vi er samtidig en stabil samarbejdspartner. Vi har været her de sidste 100 år, og vi regner med at være her de næste 100 år også.

Bliv medlem

Lokal forankring

Når du melder dig ind i Skovdyrkerforeningen, så bliver du medlem af en lokal forening. Foreningen har sin egen bestyrelse og økonomi og et fast tilknyttet personale, der er godt kendt med forholdene din egn.

Men Skovdyrkerforeningerne samarbejder også for at sikre dine interesser bedst muligt.
Kontakt den lokale skovdyrkerforening og få mere at vide.

----
Vil du også med i landets største netværksoversigt? Tilmeld dit netværk og bliv fundet af flere netværksinteresserede personer i Danmark.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk