Informationer

Gade og nr:
Lembckesvej 3
Postnr:
6100
By:
Haderslev
Website:

SKUD.NU - Skoleidrættens Udviklingscenter

5 hurtige om SKUD

1. SKUD skal styrke idrætten i landets grundskoler ved at:
- Lave udviklingsprojekter med udgangspunkt i EVA-rapportens (2004) anbefalinger til idræt i skolen
- Lave kompetenceudvikling gennem kurser, konferencer etc.
- Give konsulentstøtte/rådgiver, fx evalueringsopgaver, rådgivning af kommuner etc.
- Formidle nyt om skoleidrætten
2. SKUD består af en udviklingsafdeling hos University College Syd i Haderslev og en kommunikationsafdeling hos Dansk Skoleidræt i Nyborg
3. SKUD samarbejder tæt med Dansk Idrætslærerforening og andre interessenter på skoleidrætsområdet.
4. SKUD blev etableret i 2006 med støttet fra Kulturministeriet, det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt de tidligere Sønderjyllands Amt og Fyns Amt
5. SKUD har hjemmesiden www.skud.nu

Målsætning

Under forudsætning af, at der fremover findes ekstern financiering til gennemførelse af udviklingsarbejder, vedligeholdelse af hjemmeside, etablering af konferencer etc skal Skoleidrættens Udviklingscenter:

* Bidrage til, at resultater fra forsknings- og udviklingsarbejder på området fysisk aktivitet omsættes til praktiske indsatser
* Ud fra folkeskolens overordnede formål støtte skoler og skolernes nærmiljø i arbejdet med at øge den fysiske aktivitet samt øvrigt sundhedsfremmende arbejde.

I praksis betyder det at:

1. Skoleidrættens Udviklingscenter skal sprede erfaringer og gode eksempler fra såvel fysisk aktivitet og sundhed som fra andre indsatser. Det gøres ved at:

* Kortlægge skolernes arbejde med at øge den daglige fysiske aktivitet
* Tilbyde en aktiv og indbydende hjemmeside, hvor alle målgrupper kan hente inspiration, finde gode eksempler, viden samt seneste nyt inden for området
* Sprede gode eksempler gennem publikationer, hjemmesiden, nyhedsbreve samt ved at arrangere lokale/regionale fora, hvor forskellige aktører kan udveksle erfaringer
* Arrangere regionale, nationale og internationale konferencer for at inspirere, tilskynde og skabe forandringer på området

2. Skoleidrættens Udviklingscenter skal informere om forskning og udvikling på området. Det gøres ved at:

* Indbyde til konferencer om seneste forskningsresultater
* Publicere skrifter omkring metoder og strategier
* Medvirke i pædagog- og læreruddannelsen samt andre relevante grunduddannelser, hvor fysisk aktivitet er relevant.
* Medvirke i eksterne konferencer og møder.

3. Skoleidrættens Udviklingscenter skal forsøge at øge sammenhængen mellem stat og kommuner, andre myndigheder og nationale såvel som regionale interesseorganisationer på området fysisk aktivitet i skolen og skolens nærmiljø. Det gøres ved at:

* Gøre Skoleidrættens Udviklingscenter til fælles national ”mødeplads” for arbejdet med fysisk aktivitet i skolen og skolens nærmiljø.
* Indbyde alle nationale og internationale aktører på området til at indgå i et netværk.
* Samarbejde med andre aktører om forskellige udviklingsarbejder/projekter på området
* Agere som samlingspunkt for den nationale spidskompetence, som findes på området i hele landet.

Om SKUD

Evalueringsrapporten "Idræt i folkeskolen" slog i 2004 fast, at idrætsundervisningen i de danske grundskoler trængte til et alvorligt løft. Derfor blev Skoleidrættens Udviklingscenter, SKUD, sat i verden. Det var således med et fælles mål om at optimere idrætsundervisningen i landets folkeskoler, at Dansk Skoleidræt og University College Syd etablerede SKUD i 2006.

To år efter etableringen af SKUD udløb projektstøtten fra Kulturministeriet, det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministerium og de tidligere amter Sønderjyllands Amt og Fyns Amt. SKUD's arbejde blev evalueret, og konklusionen var klar: Der er også efter år 2008 brug for Skoleidrættens Udviklingscenter!

Det fremtidige arbejde i den selvejende institution SKUD vil fokusere på følgende opgaver:

1. Udviklingsprojekter med udgangspunkt i EVA-rapportens (2004) anbefalinger.
Læs mere herom under "Udvikling" foroven.
2. Kompetenceudvikling gennem kurser, konferencer etc.
Læs mere herom under "Inspiration" foroven.
3. Konsulentstøtte/rådgiver, fx evalueringsopgaver, rådgivning af kommuner etc.
Læs mere herom under "Rådgivning" foroven.
4. Kommunikation/formidling gennem magasin, hjemmeside, nyhedsbreve etc.
Bestil magasinet "Idræt i skolen" under "Presse" foroven eller tilmeld dig nyhedsbrevet "Nyt fra skoleidrætten" på forsiden.

I SKUD mener vi, at idræt bør ses som et kundskabs- og dannelsesfag og ikke blot som et rekreativt afbræk i en ellers boglig skoledag. I dag fokuseres der meget på, hvad eleverne skal lave og ikke, hvad de skal lære. Idrætslærerne bør i langt højere grad være bevidste om at styrke arbejdet med alle fagets centrale færdighedsområder og dermed også den alsidighed, som fagets formål fremhæver.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk