Informationer

Gade og nr:
Vesterbro Torv 1 6
Postnr:
8000
By:
Aarhus C
Website:

SMOF - Smerte og Fysioterapi

Mange fysioterapeuter i de forskellige faggrupper, i primær og sekundær sektor, i uddannelserne og på forskningsinstitutioner har kendskab til og interesse i smerter og fysioterapi.
Vi ønsker at samle viden fra ALLE arbejdsområder, hvor fysioterapeuter arbejder med og har interesse for smerter.

Formål
Vi har til formål at fremme kendskabet til og interessen for smerter, herunder diagnostik, behandling og forskning specielt med fokus på den fysioterapeutiske indsats.
Selskabet vil indsamle relevant viden om smerter og formidle det til fysioterapeuter. Selskabets ineresseområder dækker de maligne smerter som de akutte og kroniske non-maligne smerter.

Langsigtede mål
På lang sigt har vi mange visioner.
Vi ønsker at etablere et videnskabligt selskab under Danske Fysioterapeuter, som Selskab for Smerte og Fysioterapi. Som sådan ønsker vi:

* Etablere et samarbejde med Dansk Smerte Forum og internationale (fysioterapeutiske) smerteselskaber.
* Etablere et samarbejde med danske forskningsinstitutioner.
* Afklare behovet for ny viden hos fysioterapeuter og formidle/gererere viden.
* Stimulere implementering af viden i klinisk praksis og i undervisningsforløb (både grunduddannelse og efteruddannelse).
* Skabe godkendt uddannelse i smertefysioterapi.
* Specialist godkendelse som smertefysioterapeut.

Vores mål det første år
Vi vil i løbet af første år tilstræbe at opnå følgende:

* Etablering af hjemmeside.
* Etablere kontakt til medlemmer via hjemmeside, annoncer.
* Etablere et fagligt udvalg.
* Formidling af relevant viden via hjemmeside ved korte uddrag af artikler fra internationale peer reviewed fagblade.
* Organisering af en konference og generalforsamling.

Medlemskab
Som medlemmer af Dansk Smerte & Fysioterapi kan optages medlemmer af Danske Fysioterapeuter med interesse for smerteområdet. Ophør af medlemskab sker ved skriftlig udmeldelse eller kontingentrestance.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk