Informationer

Gade og nr:
Vermundsgade 5
Postnr:
2100
By:
København Ø
Website:

SNU - Selskabet for Naturlærens Udbredelse

Her kan du bl.a. læse om foreningen, finde ud af hvornår der afholdes foredrag og hente informationer og resultater fra de allerede afholdte foredrag. Desuden er der en kalender der oplyser om mange af de foredrag inden for naturvidenskab der afholdes i Danmark.
Skulle du have lyst til at blive medlem, kan dette gøres direkte fra hjemmesiden.

Om SNU

Selskabet for Naturlærens Udbredelse - i daglig tale kaldet SNU - blev stiftet af H.C. Ørsted i 1824. Efter en større udlandsrejse så han et behov for også i Danmark at have et
selskab hvor alle kunne komme og høre om de nyeste landvindinger inden for fysik og kemi - og disse fags potentielle betydning for næringslivet. Han gav sig derfor til at holde forelsninger hvor alle havde adgang. Det blev bl.a. udnyttet af bryggerfamilien Jacobsen, og på den måde var SNU med til at danne grundlag for Carlsbergs forkantsposition i tiden.

SNU fokuserer på formidling - af det bedste og nyeste. Vi belønner god formidling med H.C. Ørsted Medaljer. Gennem mange års virksomhed og en bred sammensætning af vores direktion har vi et stort kontaktnet som kommer vore medlemmer og tilhørere til gode.

Bliv medlem

Nutidens SNU byder også på foredrag af bred samfundsmæssig interesse om de nyeste landvindinger inden for naturvidenskabelige områder. Vores foredrag er gratis og åbne for alle - men vi er selvfølgelig glade hvis man har lyst til at blive medlem.
Medlemskredsen består i dag mest af universitetslærere og forskere, og vi ser gerne
endnu flere af dem - men vi vil også meget gerne byde velkommen til en bredere kreds.

Ved at blive medlem af SNU bidrager man til at styrke naturvidenskabens stilling i Danmark. Ved at komme til foredragene bliver man ført ajour med det nyeste og mest spændende der sker i dansk forskning - på en interaktiv måde. Vores foredrag
efterfølges stort set altid af en meget livlig diskussion hvor mange gode spørgsmål
bliver besvaret.

SNU udgiver i samarbejde med Astronomisk Selskab, Dansk Fysisk Selskab og Dansk Geofysisk Forening tidsskriftet KVANT der udkommer fire gange årligt. Dette udsendes gratis til medlemmerne.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk