Informationer

Gade og nr:
Gråbrødretorv 16, st.th.
Postnr:
1154
By:
København K
Website:

SNYK - Ny musik

SNYK er genreorganisationen for ny kunstmusik og lydkunst i Danmark. Vi er landsdækkende og internationalt orienteret. SNYK er støttet af Kunstrådets Musikudvalg og afholder bl.a. musikfestivalen Wundergrund.

SNYK's opgaver

Vi er samlende nyhedskanal for ny musik-miljøet
Vi er netværket for komponister og musikere
Vi administrerer den internationale transportstøtteordning
Vi rådgiver om produktion og markedsføring
Vi arrangerer og formidler koncerter, festivaler og andre projekter
Vi hjælper med information og materiale til undervisere og andre brugere

SNYK's historie

SNYK blev stiftet den 10. april 2000, på initiativ af bl.a. Dansk Komponistforening og Dansk Musiker Forbund. SNYK er den officielle genreorganisation for ny musik med en årlig bevilling fra Kunstrådets Musikudvalg. SNYK er blevet en væsentlig faktor indenfor ny musik med musikfestivalen Wundergrund og en række andre arrangementer.

SNYK samler alle gode kræfter
Formålet med dannelsen af SNYK, var at skabe et organ, der kunne samle scenen for ny musik. Bag dannelsen af SNYK stod en række aktører, der udgjorde SNYKs repræsentantskab. Siden er flere kommet til, og alle aktører inden for ny musik kan ansøge om at blive optaget i repræsentantskabet.

Fokus på ny musik

SNYK fik fra starten til opgave at repræsentere både komponister, musikere, arrangører og udgivere af ny musik. Målet var at SNYK blev genreorganisation for alle aktører indenfor ny musik. Desuden skulle SNYK synliggøre ny musik for publikum, samle og formidle information samt inddrage forskellige brugere og organisationer.

SNYK får flere midler og mere ansvar

I 2002 fik SNYK øget sin bevilling fra det daværende Statens Musikråd til i alt kr. 700.000. I 2009 er dette beløb vokset til 2.4 millioner kr. Hertil kommer penge fra fonde og sponsorater. Samlet har SNYK et årligt budget på lidt over 3 millioner kroner. I 2002 fik SNYK overdraget ansvaret for Dansk Musik Informationscenters (MIC) Værkdatabase, hvor vi har registreret og beskrevet p.t. ca. 17.000 kompositioner, skabt af danske komponister siden ca. 1980. I den forbindelse skal det nævnes, at da MIC blev nedlagt i 2003, blev yderligere to ressourcer hørende til værkdatabasen overdraget til andre institutioner. MIC's særlige nodesamling befinder sig nu på biblioteket ved Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet, mens fonogrammer og båndoptagelser er overdraget til Statsbiblioteket i Århus, hvor dokumentationssamlingen opbevares.

Driftsaftale og Wundergrund

I 2006 indgik SNYK den første driftsaftale med Kunstrådets Musikudvalg. Samme år arrangerede SNYKs for første gang musikfestivalen Wundergrund, der fortsat er et af de mest markante projekter SNYK står bag. Desuden arrangerer SNYK koncertrækken In:spil.

Internationalt fokus

SNYK arbejder fortsat på at støtte og promovere ny musik i Danmark. Samtidig er fokus i højere og højere grad blevet rettet ud i verden. I 2008 overtog SNYK den internationale transportstøtteordning, hvorfra der årligt uddeles ca. 200.000 kroner i tilskud til danske og udenlandske kunstnere.

SNYK i dag
Det overordnede ansvar for SNYK ligger hos SNYK’s bestyrelse, der ansætter den daglige leder af sekretariatet. SNYK har i dag seks faste medarbejdere og et antal praktikanter og frivillige. SNYK har til huse i Musikkens Hus på Gråbrødretorv i København sammen med bl.a. Dansk Komponistforening, pladeselskabet Dacapo og musikforlaget Edition Samfundet.

----
Tilmeld dit netværk hos Netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk