Informationer

Gade og nr:
Løvenørnsgade 30 4 th
Postnr:
8700
By:
Horsens
Website:

Socialpædagogerne

Socialpædagogernes Landsforbund er faglig organisation for socialpædagoger, familieplejere, ledere, forstandere, medhjælpere og håndværkere. Socialpædagogerne har 34.000 medlemmer, som hovedsageligt arbejder med

*
udsatte børn og unge
*
børn og voksne med fysisk eller psykisk handicap
*
psykisk syge
*
misbrugere
*
hjemløse

Socialpædagogernes medlemmer yder professionel pædagogisk omsorg til mennesker, som i en kortere eller længere periode af deres liv har brug for særlig støtte for at få et tilfredsstillende liv. For nogle er den særlige støtte nødvendig hele livet - fra de er spædbørn, til de forlader denne verden.

Forbunder arbejder for at forbedre løn- og arbejdsforhold for medlemmerne og dermed sikre dem et godt liv - hele livet. Samtidig arbejder vi for at udvikle velfærdssamfundet.

Forbundets opbygning
Socialpædagogerne består af forbundshuset i København, af 10 kredse og en række faglige netværk. Forbundet har egen a-kasse, som også bor i forbundshuset.

Forbundets øverste myndighed er kongressen, der afholdes hvert andet år i lige år. Mellem kongresserne ledes forbundet af hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

Socialpædagogerne udgiver fagbladet Socialpædagogen, arbejdsplads-bladet SL herude og nyhedsbrevet FanNy. I samarbejde med BUPL - Forbundet for pædagoger og klubfolk – udgiver SL tidsskriftet Vera. I samarbejde med HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening udgiver forbundet magasinet Offentlig Ledelse.

Forbundet og andre organisationer
Socialpædagogerne samarbejder med de studerendes organisation, Pædagogstuderendes Landssektion – PLS, som har to observatører i forbundets hovedbestyrelse.

Forbundet er medlem af LO, Det Kommunale Kartel DKK og Kommunale Tjenestemænds Organisation KTO.

Socialpædagogerne arbejder internationalt gennem flere organisationer, blandt andre: Nordisk Forum For Socialpædagoger, IFSW - International Federation of Social Workers og AIEJI - International Association of Social Educators.

Medlemsfordele

Som medlem af Socialpædagogerne har du en række særlige medlemsfordele.

Socialpædagogerne forsøger til enhver tid at opfylde de ønsker og behov vores medlemmer efterspørger og kan have brug for.

Det er vigtigt for faget og dig selv. at du er godt klædt på. Derfor kan vi tilbyde dig dybdegående og kvalificeret viden indenfor det pædagogiske specialområde, som du ikke umiddelbart kan hente indenfor andre fagområder.

Derudover er der det rent forhandlingsmæssige i en ansættelsessituation, hvor vi kan være behjælpelige med at få dig korrekt indplaceret lønmæssigt.

Hvis du skulle komme til at stå i en uheldig situation arbejdsmæssigt, så kan vi være behjælpelige med råd og vejledning - juridisk såvel som fagligt. Det er vigtigt, hvis du skal undgå at havne i en situation, hvor du fx enten står fagligt uforberedt eller måske ikke er dagpengeberettiget.

Ved evt. problemer på din arbejdsplads, skal du altid rette henvendelse til det lokalkontor, som er tættest på dig - og på din arbejdplads.

Vores tillægsforsikring er et andet tilbud, som medlemmer af Socialpædagogerne kan gøre brug af. Tillægsforsikringen giver dig mulighed for at få udbetalt et supplement sammen med de almindelige arbejdsløshedsdagpenge fra Socialpædagogernes A-kasse.

Socialpædagogerne er medlem af LO. Det betyder blandt andet, at du som medlem får tilbudt det nye LO Plus kort. Kortet giver dig besparelser på de daglige indkøb og andre ting.

----
Har du et netværk eller en erfa-gruppe, du vil tilmelde? - Gå ind under “Tilmeld netværk” i hovedmenuen og bliv en del af vores netværksoversigt.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk