Informationer

Gade og nr:
Ladegårdsgade 44
Postnr:
5610
By:
Assens
Website:

Socialt Leder Forum

Socialt Leder Forum er en landsdækkende forening for bo/samværs/aktivitetstilbud for udviklingshæmmede, repræsenteret ved lederen af tilbudet.

Socialt Leder Forum har som formål

at arrangere landsmøder, konferencer og temadage

at formidle viden og udveksle erfaringer om det socialpædagogiske arbejde
med fysisk/psykisk ud­vik­lings­hæmmede

at igangsætte og følge udviklingsarbejdet inden for arbejdsområdet

at beskæftige sig med ledelseserfaringer i arbejdet,
herunder behovet for lederud­vik­ling og leder­uddannelse

Endvidere stiller Socialt Leder Forum viden og kompetencer til rådighed.


Socialt Leder Forums vedtægter gør det muligt for alle bo/samværs/aktivitetstilbud for udviklingshæm­mede, repræsenteret ved lederen, at være medlemmer.

Herudover kan kommuner optages som medlemmer, repræsenteret ved fagchef, handicapchef, socialchef m.m. Dette medlemskab omfatter ikke kommunens tilbud med selvstændig ledelse/økonomi. Medlemskabet giver ikke opstillingsret til repræsentantskabet.

Enkeltpersoner med interesse for område, men som evt. ikke er ansat på et tilbud, kan indmeldes i Socialt Leder Forum, med mulighed for deltagelse i foreningens arrangementer. Medlemskabet giver ikke opstillingsret til repræsentantskabet.

Socialt Leder Forum har lige nu ca. 270 medlemmer.

Foreningens formål er

* at arrangere landsmøder og konferencer
* at formidle viden og udveksle erfaringer om det socialpædagogiske arbejde med fysisk/psykisk udviklingshæmmede
* at igangsætte og følge udviklingsarbejdet inden for arbejdsområdet
* at beskæftige sig med ledelseserfaringer i arbejdet, herunder behovet for lederudvikling og lederuddannelse

Foreningen kan endvidere stille viden og kompetence til rådighed. Foreningen tager ikke politisk stil­ling, men søger ved oplysning og information at sikre det enkelte medlem det bedst mulige beslutnings­grund­lag.

Herudover udgiver Socialt Leder Forum tidsskriftet Udvikling, der forsøger at beskrive viden og udvik­lings­tendenser inden for området. Som udgangspunkt er artiklerne skrevet af praktikere fra området. Socialt Leder Forum har en lille forlagsvirksomhed, hvor vi i samarbejde med prak-tikere fra vores om­råde får skrevet, udgiver og sælger bøger.

På nuværende tidspunkt afholdes to årlige landsdækkende konferencer, hvoraf den ene som hovedmål­gruppe har ledere og stedfortrædere/souschefer ved bo/samværs/aktivitets­tilbud for udvik­lings­hæmmede. Den anden har som hovedmålgruppe mellemledere fra området.

Medlemmer af Socialt Leder Forum får tilsendt tidsskriftet Udvikling som medlemsblad (4 numre årligt), og ved tilmelding til Socialt Leder Forums konferencer og øvrige arrangementer slipper man for tillæg af administrationsgebyr (normalt kr. 750,- pr. tilmelding).

Kontingent i Socialt Leder Forum er:
kr. 500 (excl. moms) årligt for tilbud/kommuner med op til 15 ansatte og for enkeltpersoner
kr. 1.500 (excl. moms) årligt for tilbud/kommuner med 15-40 ansatte
kr. 3.000 (excl. moms) årligt for tilbud/kommuner med mere end 40 ansatte

----
På Netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord kan du let blive fundet.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk