Informationer

Gade og nr:
Havnegade 55
Postnr:
1058
By:
København K
Website:

Søfartens Ledere

På et partipolitisk uafhængigt grundlag at varetage medlemmernes faglige, økonomiske, sociale og arbejdsmiljømæssige interesser over for stat, kommuner, arbejdsgivere og myndigheder samt nationale og internationale institutioner ved indgåelse af aftaler, overenskomster, forhandling og bistand i øvrigt.

Medlemmer

a. Aktive medlemmer
b. Studerende
c. Seniormedlemmer
d. Æresmedlemmer

Velkommen til Søfartens Lederes hjemmeside. Siden internettets opståen er dette 3. udgave af www.soefartensledere.dk (september 2005). Vi har nu lagt mere af foreningen ud på nettet og skabt nye attraktive funktionaliteter for foreningens medlemmer.
På de følgende mange sider kommer man rundt om foreningen, erhvervet, uddannelserne, medlemskab, medlemstilbud, faglig/juridisk rådgvining, alle vore overenskomster og aftaler osv. Som noget helt nyt er Jobsiden og medlemmernes indgang til jobportalen job2sea.
Som medlem logger du på under MIN SIDE. MIN SIDE fungerer som hvert enkelt medlems helt private side, hvor man har mulighed for at gå online og eksempelvis opdatere meddelelser om flytning og lignende direkte til foreningen.
Vi ønsker god fornøjelse og brug af www.soefartensledere.dk

Hvem er VI?
Søfartens Ledere er en landsdækkende fagforening for styrmænd, skibsførere, duale skibsofficerer, maskinmestre, lodser og en række faggrupper inden for det maritime erhverv. Vi kender rederierne og branchen til bunds, og vi forhandler alle de betydende overenskomster på vores område og er gearet til at yde en hurtig og effektiv indsats, når medlemmerne har brug for hjælp.

Vision
Søfartens Ledere skal være et stærkt, troværdigt og fagligt fællesskab i bevægelse – for alle som vil være med.

Mission
Søfartens Ledere er medlemmernes interesser
Vi varetager medlemmernes faglige-, uddannelsesmæssige og sociale interesser, og arbejder for at sikre beskæftigelsen og rekrutteringen af skibsofficerer, navigatører og ledere. Både nationalt og internationalt.

Søfartens Ledere har sat dialogen med medlemmerne i højsædet
Vi tager ud til medlemmerne og skaber rammerne for faglige netværk, med henblik på at styrke det sociale fællesskab mellem medlemmerne og give maksimal demokratisk indflydelse, i den udstrækning medlemmerne ønsker det.

Søfartens Ledere er en fagforening med stort F
Vi koncenterer kræfterne om at opnå det, som er vigtigst for vores medlemmer. Det vil sige skabe de bedst mulige løn- og arbejdsforhold, et godt arbejdsmiljø og gode uddannelsesmuligheder.

Søfartens Ledere er i høj grad også det enkelte medlems forening
Vi assisterer medlemmerne med faglig og juridisk rådgivning. Det vil sige individuel rådgivning om alt indenfor job- og kontraktforhold og advokat-bistand ved arbejdsskade, opsigelse og alle øvrige forhold, hvor man som medlem har brug for hjælp og rådgivning.

Søfartens Ledere er job- og karriererådgvining
Vi tilbyder professionel job- og karriererådgvining og har med job2sea skabt en unik maritim jobportal for foreningens medlemmer og maritime arbejdsgivere fra ind- og udland.
Vi udvikler også kontante fordele gennem attraktive medlemstilbud - fx. Søfartens Bank, Loss of License forsikring, privat advokatbistand mv.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk