Informationer

Gade og nr:
Centervej 2
Postnr:
6000
By:
Kolding
Website:

Sønderjyllands Vognmandsforening

Sønderjyllands Vognmandsforening tæller lidt over 130 aktive medlemsvirksomheder fortrinsvist fra Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg kommuner. Foreningen er optaget i Dansk Transport og Logistik, som er medlem i Dansk Erhverv.

Foreningen driver sammen med de øvrige vognmandsforeninger i Region Syddanmark

* Fyns Amts Vognmandsforening
* Sydøstjyllands Vognmandsforening
* Ribe Amts Vognmandsforening
* Sydfyns Vognmandsforening

et servicekontor i Kolding, - DTL Region Syd f.m.b.a som bla. har til formål at rådgive medlemsvirksomhederne i alle brancheforhold.

Til brancheforeningen er der tilknyttet en arbejdgiverforening som kan tilvælges af medlemmer, når de har personale ansat.

Optagelse af medlemmer

a. Som medlem kan optages enhver, der fra sit forretningssted i foreningens geografiske område driver lovligt erhverv som vognmand, og som har en
væsentlig berettiget erhvervsmæssig interesse i medlemsskab.
b. Som medlem kan endvidere optages medarbejdende børn i faderens
(moderens) forretning eller omvendt, såfremt de ikke er medlem af en fagforening.
c. Endvidere kan medejere af en forretning med flere indehavere optages som medlemmer.

Læs videre på vores hjemmeside...

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk