Informationer

Gade og nr:
Sdr. Boulevard 15
Postnr:
5000
By:
Odense C
Website:

Soldaterforeningen Dannevirke

Foreningens formål er at fremme det frivillige forsvarsarbejde indenfor Totalforsvaret i samarbejde med Forsvaret, Hjemmeværnet, Politiet, Redningsberedskabet og Soldaterforeninger m.fl.

Foreningen må ikke beskæftige sig med politiske eller tjenstlige forhold.

MEDLEMSKAB.

Som medlemmer kan optages:
enhver uberygtet mand eller kvinde, Totalforsvarsenheder, forsvarsinteresserede foreninger, som ønsker at støtte foreningens formål.

Hvem er Dannevirke?

/Soldaterhjemsforeningen er en privat forening med det formål bl.a. at bidrage til at fremme det frivillige samarbejde med Totalforsvarsregionen, Hjemmeværnet og Soldaterforeninger med samlingssted i foreningens bygning på Sdr. Boulevard 15 i Odense.
Soldaterhjemmet drives i dag af en stab af frivillige hjælpere, som sørger for den daglige drift samt vedligeholdelsen af den smukke bygning og de mindeværdige lokaler.
Som personligt medlem kan du være med til at støtte denne gamle forening med de mange forsvarstraditioner og -minder samt styrke bestræbelserne på at bevare den smukke bygning og dens funktion.
Personligt medlemskab koster kun 100 kr. om året.
Oplysning om foreningen og evt. medlemskab kan ske ved henvendelse til foreningens sekretær Erik Hansen.

Hvem kan benytte Dannevirke?
Kun medlemsforeninger kan benytte Dannevirkes lokaliteter, og disse aftaler i forbindelse med bestilling af lokaler den ønskede servering fra Dannevirkes køkken. Dannevirke har åbent for foreningsarrangementer på hverdage MAN-TOR fra september til maj måned.
Gæster bedes om at værne om foreningens lokaler, ting og sager med den nødvendige respekt for mange generationers soldaterminder.

Hvordan bestilles arrangementer?
Ved henvendelse MAN - TOR kl. 1600 - 1700 (minus juni-august) på det sædvanlige telefonnummer 66 11 30 54,
eller via denne hjemmesides arrangementsbestilling (åben hele døgnet)
eller e-mail: aW5mb0BkYW5uZXZpcmtlLW9kZW5zZS5kaw==

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk