Informationer

Gade og nr:
Hyskenstræde 14
Postnr:
1207
By:
København K
Website:

Solistforeningen Af 1921

Foreningens formål er at varetage medlemmernes
kunstneriske, sociale og økonomiske interesser.

Solistforeningen af 1921 er den faglige sammenslutning af klassiske solister inden for sang og instrumentalmusik.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes kunstneriske, sociale og økonomiske interesser.

Foreningen har p.t. godt 650 medlemmer, som udøver solistisk og kammermusikalsk virksomhed på højt plan.

Medlemmerne dækker følgende kategorier: Sang, piano, orgel, cembalo, harpe, guitar, accordeon, violin, viola, viola da gamba, violoncel, kontrabas, blokfløjte, fløjte, obo, klarinet, fagot, horn, trompet, trombone, tuba, saxofon, slagtøj, direktion og deklamation.

Solistforeningen blev stiftet i 1921 på initiativ af kapelmester og violinist Frederik Schnedler-Pedersen. En af landets kendteste kunstnere - pianisten Viktor Schiøler - overtog formandsposten i begyndelsen af 1950'erne og ledede foreningen til sin død. Herefter blev cellisten og komponisten, professor Asger Lund Christiansen, foreningens idérige og dynamiske formand frem til 1997.

Solistforeningen af 1921 repræsenterer medlemmernes ophavsretlige interesser i alle relevante organer.

Solistforeningen har sammen med Dansk Musiker Forbund ingået overenskomst med Danmarks Radio.

Foreningen er direkte eller indirekte repræsenteret i Fællesrådet for udøvende kunstnere, Copy-Dan foreningerne, Samrådet for ophavsret, Dansk Kunstnerråd og Gramex.

Foreningen administrerer anvendelsen af sin andel af kollektive rettighedsmidler fra Gramex og Copy-Dan foreningerne Båndkopi og AVU-midler. Foreningen videreformidler Kabel -TV-midler til medlemmerne.

De kollektive rettighedsmidler anvendes i stor udstrækning til støtte for de mange kammermusikforeninger og klassiske musikfestivaler rundt om i landet. Endvidere kan der søges støtte til studierejser, kurser og i særlige tilfælde til koncertunderskudsdækning. Der kan også ydes støtte til dækning af omkostninger ved CD-udgivelser.

Foreningen er medlemmerne behjælpelig med sagkyndig assistance i rettighedsspørgsmål og yder bistand til løsning af kontraktmæssige, skattemæssige og andre juridiske problemer.

Kontingent er p.t. 350 kr. årligt. Med de nugældende skatteregler er kontingentet fradragsberettiget som fagligt kontingent.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk