Informationer

Gade og nr:
Dag Hammarskjølds Alle 5
Postnr:
2100
By:
København Ø
Website:

Stålforeningen

Stålforeningens medlemsvirksomheder leverer stål til dansk håndværk og industri. Stål i alle former, kvaliteter og dimensioner.

Varekartoteket over stål på lager i Danmark, som foreningen har oprettet, indeholder godt 12.000 enkeltnumre.

Det vedtægtsmæssige formål er "at samle danske virksomheder inden forbranchen, styrke sammenholdet mellem disse og fremme branchens almeneinteresser". I praksis er foreningen først og fremmest et forum forudveksling af synspunkter og information om aktuelle brancherelateredeemner.

En anden vigtig funktion eropretholdelse af forbindelser til offentlige myndigheder og fagligeorganisationer samt at repræsentere branchen på møder i EU oginternationale organisationer. Der udveksles løbende erfaringer medtilsvarende nationale stålforeninger i Europa.

Stålforeningen blev stiftet i 1975 til dels som følge af Danmarks medlemskab af EF og det europæiske kul- og stålfælleskab.

Det sidstnævnte blev opløst i 2002, men funktionerne er i dag overtaget af EU-kommissionen, der aktivt varetager den europæiske stålsektorsinteresser.

Stålforeningen har idag 15 medlemsvirksomheder, hvortil kommer 72 filialer, såkaldte servicemedlemmer.

Medlemsfordele

Som medlem af Stålforeningen, har jeres virksomhed flere fordele:

Varetagelse af standens interesser både nationalt og internationalt indenfor forskellige områder

Mulighed for jævnligt at møde andre medlemmer ved arrangementer både i og udenfor Rørforeningens regi

Tilsendelse af et ugenligt nyhedsbrev

Få information om arrangementer med interesse for jeres virksomhed

Har I yderligere spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Direktør Kim Holst på tlf. nr. 3525 0600

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk