Informationer

Gade og nr:
Holsbjergvej 29
Postnr:
2620
By:
Albertslund
Website:

Statsautoriserede Fodterapeuter

Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter (LasF) er samlingspunktet for alle statsaut. fodterapeuter i Danmark. Foreningen varetager medlemmernes faglige, juridiske og økonomiske interesser.

Stort set alle statsautoriserede fodterapeuter er organiserede i LasF, og langt størstedelen af de cirka 1500 medlemmer er selvstændigt erhvervsdrivende.

LasF forhandler overenskomst med den offentlige sygesikring på medlemmernes vegne og er medlem af FTF og Sundhedskartellet.

LasF er desuden medlemmernes talerør i medierne, blandt samarbejdspartnere og i relevante politiske fora. Foreningens medlemsblad er Fodterapeuten. Foreningen har eksisteret siden 1932.

Vision:
"At fodterapeuten har en synlig og afgørende rolle i den behandlende og forebyggende fodsundhed i Danmark."

Mission:
"Foreningens formål er at samle alle statsautoriserede fodterapeuter i et fagligt, socialt og økonomisk fællesskab. Gennem et målrettet sundhedspolitisk arbejde skal foreningen styrke og udbygge fodterapeuters muligheder for at uddanne og udvikle sig som fodterapeuter, på et så højt fagligt niveau som muligt, samt sørge for, at medlemmerne tilbydes en fælles profilering. Foreningen skal herudover hævde standens interesser."

LasF´s daglige og administrative opgaver håndteres af sekretariatet i Albertslund.

Medlemskab

Du kan blive medlem af Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter, hvis du er uddannet statsautoriseret fodterapeut eller er studerende på en af de to fodterapeutskoler i Danmark.

Medlemsfordele

*
Rådgivning og vejledning i forbindelse med overenskomsten med Sygesikringen.
*
Rådgivning og hjælp til forhandling af løn- og ansættelsesvilkår.
*
Rådgivning i forbindelse med køb/salg af klinik.
*
Ret til at benytte logoet "Statsautoriseret fodterapeut" og "Klinik for Fodterapi".
*
Medlemsbladet Fodterapeuten 10 gange årligt + et særnummer.
*
Medlemsinformation på hjemmesiden
*
Billig erhvervsansvarsforsikring.
*
Fordelagtige medlemsforsikringer
*
Adgang til fodterapeuternes varekøb - inkl. diverse pr-materialer så som gavekort, poser og kuglepenne.
*
Tilbud om fagspecifikke kurser
*
Adgang til medlemstilbud, så som Forbrugsforeningen og Xtra Måtteservice.
*
Fagligt og socialt netværk i hele landet
*
Mulighed for at købe din egen hjemmeside i foreningens design

Gratis for studerende
Det er gratis for elever på fodterapeutskolerne at være medlem af foreningen.

Alt, hvad du skal betale som elev er 200 kr. i depositum for et midlertidigt emblem. Emblemet ombytter vi gratis til ét permanent, når du har bestået dine eksaminer.

Som studerende får du tilsendt Fodterapeuten 10 gange om året + et særnummer. Endelig har du som medlem mulighed for at søge råd og vejledning, når du nærmer dig afslutningen af din uddannelse. Foreningen kan blandt andet hjælpe dig med at søge ydernummer og udfylde en indlejer- eller ansættelseskontrakt.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk