Informationer

Gade og nr:
Bakkevej 1E
Postnr:
3650
By:
Ølstykke
Website:

STF - Sjællands Tandlægeforening

Sjællands Tandlægeforening, der er en kredsforening under Dansk Tandlægeforening omfattende tandlæger, som udøver virksomhed inden for Frederiksborg, Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms amtskommuner (med undtagelse af øerne Lolland, Falster og Møn), har til formål at virke til fremme af de særlige interesser, der knytter sig til udøvelse af tandlægegerning inden for kredsens område.

Udover det til DTF foreskrevne kontingent betales til kredsforeningen et årligt kontingent, der fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det kommende år.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk