Informationer

Gade og nr:
Holtumvej 22
Postnr:
7100
By:
Vejle
Website:

SundhedsRådet

SundhedsRådet er en paraplyorganisation for komplementær/alternativ behandling i Danmark og arbejder for

* En helhedspræget forståelse for sundhed og sygdom i et ligeværdigt samarbejde med det etablerede sundhedssystem
* At integrere komplementær/alternativ behandling i den offentlige sektor i et ligeværdigt samarbejde
* At den enkelte borger har valgfrihed mellem komplementær/alternativ behandling og konventionel behandling på lige økonomiske vilkår

SundhedsRådets formål
at udbrede kendskabet til og forståelsen for komplementær/alternativ behandling som behandlingsformer, der virker sundhedsfremmende ved at understøtte kroppen og sindet og dermed klientens egne helbredende kræfter

at gøre komplementær/alternativ behandling synlig for borgerne

at arbejde for forskningsdesign, som passer til holistiske behandlingsmetoder

at formidle viden om og repræsentere komplementær/alternativ behandling overfor politikere, offentlige myndigheder, andre sundhedsorganisationer og internationale relationer

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk