Informationer

Gade og nr:
Vestre Skolevej 10, Skjørring
Postnr:
8464
By:
Galten
Website:

SwErfa.dk

SwErfa.dk er Danmarks officielle netværk for profesionelle brugere af teknisk software

Vi laver erfaringsgrupper for:

Alle 3D CAD og CAM systemmer.

Anden teknisk og dynamisk software, beregningsprogrammer, ERPsystemmer og andet software hvor viden er helt afgørende for udnyttelsen af softwaren.

Som medlem af SwErfa.dk, kan du sparre med andre professionelle brugere af 3D software og andre tekniske programmer, til bedre løsninger og en fælles forbedret, nemmere arbejdsindsats for alle i din virksomhed.

SwErfa.dk er opstået ud fra et ønske om at medarbejdere og virksomheder får optimalt udbytte af deres indkøbte software, via netværk og erfa-grupper.

Det årlige medlemsgebyr skal dække start- og driftsomkostninger så SwErfa.dk kan køre rundt økonomisk.

SwErfa.dk er netværket, der sikrer at
Virksomheden får

*
udvidede kompetencer for medarbejderne
*
forkortet konstruktionstid og minimering af fejl
*
mere innovative løsninger
*
bedre konstruktioner
*
effektivisering af den tekniske ordrebehandling
*
mere opdateret medarbejderstab
*
fuldt fradragsberettiget firmatilmelding

Medarbejderne får

* Nyt netværk, blandt de bedste brugere af deres software.
* Bedre samarbejdsevner, gennem mere viden
* Stor kontaktflade til problemløsning
* Større arbejdsglæde

Opdateret viden om de nyeste muligheder indenfor

*
Metoder til udnyttelse af software.
*
innovation
*
PDM
*
visualisering
*
konfigurering
*
workflow i virksomheden
*
konstruktioner
*
design
*
beregning
*
produktudvikling
*
ERP optimering
*
Netværk med ligesindede

Bordmont_Cleanline_601_trykreg_Broen.jpg
Bordmonteret Cleanline 601 trykregulator (Broen A/S)
SwErfa.dk er et forum hvor..

* danske SolidWorks og COSMOSWorks brugere har et fælles internethjemsted og mødes i fysiske erfa-grupper.
* erfa-grupper på 8-15 medlemmer oprettes løbende, dels generelle SolidWorks-grupper, og dels særlige tema-grupper – fx indenfor PDM og COSMOS.
* nye temagrupper oprettes ud fra medlemmernes ønsker, og det er gruppens medlemmer selv der beslutter hvilke emner tages op i gruppen.
* alle aktiviteter omkring SwErfa.dk koordineres af en fast kontaktperson hos SwErfa.dk - koordinering, planlægning og indkaldelse til netværksmøder, opdatering af hjemmeside etc.
* der fokuseres på at videregive viden om SolidWorks og COSMOSWorks CAD-systemer og relaterede produkter.
* alle medlemmer er brugere af SolidWorks og COSMOSWorks på et professionelt plan, og deltager på lige fod, på det niveau, de selv ønsker.

FORMÅL

SwErfa.dk har til formål at udvide SolidWorks og COSMOSWorks brugeres viden omkring programmernes stadig større brede. Dette sker på baggrund af en objektiv tilføjelse af viden og kompetencer, for at sikre at virksomheder og dig som bruger, fortsat udvikler jer og får det fulde udbytte af programmerne.

Tilføjelse af viden sker via erfa-grupper, der selv bestemmer tema, og dagsorden for grupperne. Her kan du diskutere med andre professionelle brugere ud fra jeres egne erfaringer. SwErfa.dk står for alt det praktisk og administrative. Blandt andet arrangerer SwErfa.dk 4 møder om året for hver gruppe.

Du og dine kolleger kan tilmelde jer for et år ad gangen. Hvert medlemskab giver adgang til deltagelse i én SwErfa.dk erfa-gruppe. Ønsker du at deltage i flere erfa-grupper, skal du have et tilsvarende antal medlemskaber.

SwErfa.dk er en organisation med åbne regnskaber. Det årlige medlemsgebyr skal dække start- og driftsomkostninger, og SwErfa.dk skal køre rundt uden overskud.

FIRMAFORDELE
Der er tid og penge at spare for jeres virksomhed!
Ved at virksomhedens medarbejdere er medlemmer af SwErfa.dk, kan I

*
forkorte konstruktionstid og minimere fejl.
* effektivise den tekniske ordrebehandling og være opdateret omkring nye muligheder.
* være generelt orienteret om nye metoder til design, konstruktion og udvikling af produkter.
*
sikre højere og fortsat udvidede kompetencer for medarbejderne.
* opnå optimalt udbytte af SolidWorks gennem bedre viden om programmet.
* sikre at medarbejderne fortsat får opdateret deres viden om SolidWorks, så de kan bidrage til at virksomheden, når sine mål.
* medvirke til at jeres medarbejdere indgår i, og udvider deres netværk blandt de bedste SolidWorks brugere på markedet.
* skabe større arbejdsglæde, da medarbejderne får flere kontakter, de kan sparre med også i dagligdagen, og dermed hurtigere afhjælpe problemer.

Fuldt FRADRAGSBERETTIGET firmatilmelding!

Medlemmer i SwErfa.dk yder & nyder.
Der findes 2 typer medlemskab.

Basismedlemskab & Gruppemedlemskab

Som medlem af SwErfa.dk får du adgang til et stort netværk af ressourcepersoner der alle arbejder med samme udfordringer som dig selv.

Brugergrupperne

Ved tilmelding til en eller flere brugergrupper, får du adgang til at mødes med ligeværdige inden for netop dine udfordringer. Her får relevant sparring og du får samtidig adgang til de tilknyttede diskusionsgrupper.

----
Netværk i Danmark, erfa-grupper og videndeling. Find det hele på Netværksportalen. Tilmeld dit netværk i dag!

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk