Informationer

Gade og nr:
Drenderupvej 13
Postnr:
6580
By:
Vamdrup
Website:

Sydøstjyllands Vognmandsforening

Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesse og til opnåelse af dette skal foreningens blandt andet gennem sund konkurrence søge tilvejebragt et godt sammenhold mellem vognmandsbranchens udøvere og i øvrigt på enhver måde virke for at sikre medlemmernes de bedst mulige betingelser for udøvelsen af deres erhverv.

Medlemmer af Sydøstjyllands Vognmandsforening arbejder for at skabe det bedst mulige kollegiale sammenhold. Foreningen er optaget under Dansk Transport og Logistik, som er medlem af Dansk Erhverv.

Det kollegiale sammenhold hviler bl.a. på det lokale netværkssamarbejde samt iagttagelsen af de "Etiske Normer for Dansk transport og Logistik".

Hvem kan blive medlem

Som medlemmer kan optages enhver, der fra sit forretningssted i Danmark driver lovligt erhverv som vognmand og som har en væsentlig berettiget erhvervsmæssig interesse i medlemskab.

Faktuelle forhold

Sydøstjyllands Vognmandsforening tæller ca. 250 medlemsvirksomheder geografisk beliggende fortrinsvis inden for det tidligere Vejle Amt og er først i 2000-tallet dannet som en fusion af 7 lokalforeninger, centreret omkring Horsens, Vejle, Kolding og Fredericia.

Foreningen arrangerer 3-4 lokale medlemsmøder om året, hvor emnerne er orientering om aktuelle forhold, virksomhedsbesøg, studieture m.v.

Medlemsmøderne bidrager ligeledes til at udvikle faglige og sociale netværk mellem medlemmerne.

Sydøstjyllands Vognmandsforening har truffet aftaler med en række lokale og landsdækkende leverandører til branchen, hvorved medlemmerne tilbydes gunstige indkøbsbetingelser. Derudover arbejder man sammen med DTL for en god kontakt til en række af branchens leverandører med fordelagtige indkøbsaftaler.

Hvordan bliver jeg medlem?

Kontakt et bestyrelsesmedlem eller servicekontoret og få tilsendt indmeldelsesskema samt yderligere informationsmateriale.

Indmeldelse i Sydøstjyllands Vognmandforeningen omfatter automatisk medlemskab af landsforeningen Dansk Transport og Logistik samt Dansk Erhverv.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk