Informationer

Gade og nr:
Niels Hemmingsens Gade 10, 4.sal
Postnr:
1153
By:
København K
Website:

TAT - Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

TAT har pr. 15. januar 2010 845 aktive medlemmer (næsten lige mange kvinder og mænd) fordelt over stort set hele Danmark.

Foreningens formål er, at varetage alle sider af medlemmernes faglige interesser vedrørende ansættelses og pensionsforhold. TATs medlemmer udøver ikke samme fag (erhverv).

TATs formål er endvidere at varetage alle medlemmernes forskelligartede interesser uanset stilling, arbejdsplads eller organisatorisk placering.

Foreningens udøver sin virksomhed gennem delegeretmødet, hovedbestyrelsen, lokalafdelingen og tillidsmændene.

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd støtter ikke politiske partier.

Der findes en lov om bidrag til politiske partier, hvorefter fagforeninger skal respektere og sikre, at medlemmerne selv bestemmer, om de via deres kontingent vil støtte politiske partier og andre partipolitiske formål. Det skal ske ved, at fagforeningen hvert år giver medlemmerne mulighed for at give besked, hvis de ikke ønsker at støtte.

TAT er tilsluttet hovedorganisationen FTF, og FTF er et fællesskab af faglige organisationer, der er uafhængige af partipolitiske interesser. Derfor har Justitsministeriet godkendt, at FTF's organisationer - og dermed TAT - ikke behøver at spørge hvert enkelt medlem eller lægge en blanket herom på hjemmesiden.

TAT opfylder sin pligt ved at oplyse, at medlemmerne ikke giver økonomisk støtte til politiske partier eller partipolitiske formål.

Det er hermed gjort.

Bliv medlem i TAT

Som medlem af TAT får du en lang række medlemsfordele:

* Adgang til digital rådgivning og digitalt diskussionsforum. Som medlem af TAT har du digital adgang til faglig service, når det passer ind i din kalender.
* Adgang til TATs hjemmeside, hvor du løbende orienteres om aktuelle forhold inden for foreningens virkefelt.
* Mulighed for arbejdsløshedsdagpenge og efterlønsydelse gennem Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles -arbejdsløshedskasse (FTF-A).
* Favorable forsikringer gennem tjenestemændenes Forsikring.
* Mulighed for at deltage i en frivillig gruppelivsforsikring, hvor præmien - for tiden 50,00 kr. pr. måned - opkræves sammen med kontingentet.
* Mulighed for at optage lån på favorable vilkår gennem Tjenestemændenes Låneforening.
* Bonus på indkøb via Forbrugsforeningen af 1886.
* Som medlem er du automatisk tilknyttet socialrådgiverordningen i FTF
* Man kan tegne en CO II Helbredssikring på fordelagtige vilkår
* Gratis MasterCard med kredit på 30.000 kr. i CO II Bank (Lån & Spar Bank)
* Mulighed for at leje en feriehytte i Provence til en favorabel pris

TAT har for tiden (januar 2010) ca. 850 medlemmer.

Hvis du ønsker yderligere information om TAT eller indmeldelsespapirer, henvend dig til sekretariatet, gerne på e-mail: dGF0QHJlbW92ZS10aGlzLnRhdC5kaw==

Har du som medlem ændringer i din adresse, tlf.nr., stilling eller lign. bedes du give TAT's sekretariat besked, enten pr. e-mail eller på denne blanket

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk