Informationer

Gade og nr:
Vendersgade 30D
Postnr:
7000
By:
Fredericia
Website:

Taulov Transportcenter

Fredericia-Taulov ligger logistisk i det absolutte centrum af Danmark. Her er de optimale forhold for konkurrencedygtig distribution og produktion.

Formål

Interesseorganisationen skal bidrage til en realisering af Taulov Transportcenters mål gennem styrket samarbejde og koordinering af aktiviteter på tværs af virksomheder og brancher, samt gennem synliggørelse af Taulov Transportcenters aktiviteter.

Infrastruktur

Det er et faktum at at transportstrømmene mellem Norden og kontinentet passerer Fredericia-Taulov. Uanset om det gælder godstransport eller personbefordring. Uanset om det gælder personbil, lastbil eller tog.

Mission og Vision

Taulov Transportcenter har til formål at styrke logistik- og transportområdet i Fredericia.

Taulov Transportcenter har endvidere til formål at udvikle og igangsætte logistikprojekter indenfor og på tværs af sektorer og brancher i kommunen, regionen, nationalt og internationalt.

Taulov Transportcenter skal understøtte og markedsføre transportcenteret bredt som et kraftcenter for koordinering og udvikling af logistik- og transportområdet.


Via konkrete projekter vil TTC synliggøre centeret over for såvel transporterhvervet som transportinteressenter og derved skabe basis for nye samarbejdsrelationer. Det kan f.eks. være via et samarbejde på tværs af brancher om et innovationscenter, der naturligt vil være et videnkraftcenter indenfor logistik og transport.

I Taulov Transportcenter har vi en vision om, at vi vil sikre vores position som det bedste og største vidensnetværk for logistikinteresserede virksomheder i regionen. Taulov Transportcenter vil således:

- Være synlig og have indflydelse på den lokale, regionale og nationale erhvervsudvikling
- Være den betydeligste brobygger til regionens forskningsmiljøer indenfor transport og
logistik
- Være brobygger i forhold til nationale og internationale initiativer

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk