Informationer

Gade og nr:
Paul Bergsøes Vej 6
Postnr:
2600
By:
Glostrup
Website:

Tekniq - Installatørernes organisation

TEKNIQ blev etableret af ELFO og Dansk VVS i 2002 og repræsenterer i dag over 3.000 tekniske installationsvirksomheder inden for el- og vvs-branchen.

Medlemsvirksomhederne omsatte i 2008 sammenlagt for over 40 mia. kr. og havde i alt 40.000 medarbejdere.

TEKNIQ er den fjerdestørste erhvervs- og arbejdsgiverorganisation i Danmark.

TEKNIQ repræsenterer over 3000 tekniske installatører. Men der er plads til flere

Ti gode grunde til at være medlem af TEKNIQ

1. TEKNIQ varetager installationsbranchens interesser udadtil.

Via medlemskabet af TEKNIQ har branchen opnået en betydelig gennemslagskraft overfor politikere, myndigheder og andre organisationer. Et eksempel er, at TEKNIQ har indflydelse på love og regler om byggeriets forhold. Et andet eksempel er, at TEKNIQ har indflydelse på reglerne og administrationen af branchens autorisationssystemer.

2. TEKNIQ sørger for, at medlemsvirksomhedernes vigtigste medarbejdergrupper er overenskomstdækket.

Så skal virksomhederne ikke stå alene i forhold til fagforbundet, og problemer og uoverensstemmelser kan løses så let og konstruktivt som muligt. Ved forhandlingen af TEKNIQs overenskomster er der lagt vægt på at tilgodese dagligdagen i installationsvirksomhederne. Der er taget særligt hensyn til, at det meste arbejde udføres hos kunden og ikke, som i de fleste øvrige brancher, på virksomhedens egen adresse. Der er også lagt vægt på behov for kvalitet og relativt korte opsigelsesvarsler. En medlemsvirksomhed kan altid få hurtig og kvalificeret rådgivning om alle spørgsmål i forhold til overenskomster og ansættelseslove.

3. Juridisk rådgivning.

Gennem TEKNIQ’s juridiske rådgivere kan virksomheden altid få svar på spørgsmål, der vedrører byggejura, kontrakter, forsikring m.v.

4. Vejledning om virksomhedens drift.

Medlemsvirksomhederne får tilbud om regnskabsanalyse og andre værktøjer til at styrke virksomhedens drift.

5. Aktuel information.

TEKNIQ sørger for, at medlemsvirksomhederne får løbende information om nye love, regler og tilbud m.v., så virksomheden skal bruge så lidt tid som muligt på at holde sig ajour. Ved at bruge TEKNIQs hjemmeside kan man hele tiden få et overblik over de nødvendige informationer, ligesom man kan benytte en lang række blanketter, skemaer, ansættelseskontrakter m.v.

6. TEKNIQ varetager branchens uddannelsespolitiske interesser.

Den vigtigste opgave er, at sørge for en løbende udvikling og fornyelse af lærlinge- og efteruddannelserne for svende.

7. Kompetenceudvikling og netværksdannelser.

TEKNIQ`s udviklingsafdeling tilbyder løbende relevante dagseminarer og korte og længerevarende kursusforløb for virksomhedsejere og ledende medarbejdere ligesom der findes mulighed for at deltage i teknisk/faglige interessegrupper, erfa-grupper og netværksdannelser.

8. ELFO og Dansk VVS' kredsforeninger.

ELFO og Dansk VVS er opdelt i 21 henholdsvis 16 kredsforeninger, som varetager lokalbetonede interesser såsom medlemsmøder, kurser, foredrag, studieture og sociale arrangementer. Her mødes branchen til inspiration, ideudveksling og faglig udvikling.

9. Fagblade.

TEKNIQ udgiver fagbladene Electra og Dansk VVS, som videregiver information om nye tendenser inden for branchen og de udviklingsmuligheder det medfører.

10. Fordele og faglige fællesskaber.

Medlemsskabet af TEKNIQ giver fordele til virksomheden i form af blandt andet rabataftaler og forsikringsforhold. For kunderne er dit medlemsskab også en fordel, idet virksomheden er tilsluttet TEKNIQs ankenævn og garantiordning. Sidst men ikke mindst giver medlemsskabet af TEKNIQ mulighed for at deltage i faglige fællesskaber. Læs mere om sektioner og faglige interessegrupper.

TEKNIQs mål, værdier og arbejdsområder
TEKNIQ er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for installationsbranchen. Vi yder medlemmerne den bedst mulige service og søger med udgangspunkt i vores styrker den størst mulige politiske indflydelse.

Vores medlemmer er alle typer af installationsvirksomheder inden for el og VVS - fra små enmandsvirksomheder til store virksomheder med op til flere tusinde medarbejdere.

Lige som vores medlemmer kan kendes på høj kompetence og høj faglig profil, så skal også TEKNIQ som den største erhvervsorganisation inden for tekniske installationer være præget af værdier som kompetence og medansvar.

Den tekniske installationsbranche er vant til konstant at møde nye udfordringer. Vi tager udfordringerne op og bidrager dermed til at udvikle det danske samfund. Vi ønsker at sætte vores præg på de emner, hvor TEKNIQ har en særlig viden og kompetence. Det er en selvfølge, konstant at søge efter nye muligheder og løsninger på konkrete og overordnede problemer.

Det er vores mål at fastholde positionen som landets mest kompetente partner, når det gælder emner, der kan relateres til vore medlemmers interesser eller arbejdsområde.

TEKNIQ er også et kompetencecenter
Vi er med i forreste række som et stærkt kompetencecenter når det gælder viden om, hvad vores medlemmer arbejder med til dagligt. Det betyder et højt fagligt niveau med overblik over muligheder, regler og sammenhænge, hvor medlemmer og andre kan hente råd og inspiration.

Vi lægger stor vægt på at rådgive medlemmerne bl.a. inden for tekniske, juridiske, politiske og uddannelsesmæssige spørgsmål.

Vores tekniske medarbejdere repræsenterer den tekniske installationsbranche i en lang række udvalg og arbejdsgrupper, hvor man udarbejder standarder og regler for det el- og VVS-tekniske område.

Installatørerne gennemgår grundige og bredt funderede uddannelser for at kunne opnå autorisation. Derfor er der en lang tradition i branchen for at stille store krav til uddannelse. Vi er meget aktive i samspillet med Undervisningsministeriet og de tekniske skoler i forbindelse med udformningen af uddannelserne til elektriker, elmontør, VVS-montør med tilhørende specialer samt installatøruddannelserne.

TEKNIQ har indgået de mest konkurrencedygtige overenskomster med elektrikeres, VVS-montørers og andre medarbejdergruppers organisationer. Vi har et godt samarbejde med lønmodtagerorganisationerne og søger i samarbejde efter nye overenskomstmodeller, der lever op til de skiftende krav, som udviklingen stiller.

TEKNIQ er en del af Dansk Arbejdsgiverforening.

----
På Netværksportalen har vi mange lignende netværk og erfa-grupper i vores database. Tilmeld dit netværk i dag!

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk