Informationer

Gade og nr:
Rugvænget 83
Postnr:
7400
By:
Herning
Website:

Textilforeningen - En forening for alle der har interesse i textil

Forenings formål er at fremme medlemskredsens kendskab til og forståelse for produktion, drift, handel, design, logistik, kvalitet, miljøforhold, IT, forskning, uddannelse og i øvrigt alle områder, som måtte være af betydning for tekstil- og beklædningsbranchen.

Foreningens formål er endvidere at arbejde for kontakt imellem medlemmerne samt mellem medlemskredsen og andre foreninger, institutioner og brancheområder.

Foreningens formål søges opfyldt gennem aktiv kommunikation til medlemmerne, afholdelse af møder med foredrag og diskussioner, gennemførelse af virksomhedsbesøg og studierejser, deltagelse i nationale og internationale fællesarrangementer, repræsentation i aktuelle nævn, udvalg, bestyrelser m.m.

Bestyrelsen kan nedsætte sektioner for forskellige interesseområder til opfyldelse af foreningens formål.

Medlemskab

I foreningen kan optages personer, firmaer, institutioner, foreninger og organisationer med interesse i tekstil- og beklædningsbranchen.
Som æresmedlemmer kan på foreningens generalforsamling udnævnes medlemmer , der har indlagt sig særlig fortjeneste indenfor foreningen.
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
Foreningens medlemmer kan rekvirere en medlemsliste ved henvendelse til foreningen.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk