Informationer

Gade og nr:
Skolegade 17
Postnr:
7700
By:
Thisted
Website:

Thy-Mors Lærerkreds

Kredsen har ca 1200 medlemmer og dækker Thisted og Morsø kommuner.
Kredsstyrelsen består af 6 personer.
En formand, næstformand og 4 kredsstyrelsesmedlemmer.
Kassereren er valgt af kredsstyrelsen.

Meld dig ind

Bliv medlem af Danmarks Lærerforening Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du opnå en række medlemsfordele.
Sådan gør du

For at blive medlem skal du udfylde en indmeldelsesblanket. Studerende skal udfylde en særlig indmeldelsesblanket for studerende. Du finder begge blanketter i linkboksen. Du kan printe blanketterne og sende dem med posten eller udfylde blanketten elektronisk og sende den med en e-mail.
Meld dig ind via kredsen

Der er to undtagelser: Hvis du er ansat i Københavns Kommune, skal du melde dig ind gennem Københavns Lærerforening. Hvis du er ansat ved det offentlige skolevæsen i Grønland, skal du melde dig ind i IMAK (Grønlands Lærerforening)

Før du melder dig ind, bør du læse mere om vilkårene i foreningens vedtægter, som du finder i linkboksen.

I Danmarks Lærerrforening har vi almindelige og særlige medlemmer
Almindelige medlemmer

I denne gruppe optager vi ansatte inden for Danmarks Lærerforenings aftale- og overenskomstområde i staten, regionerne, kommunerne, selvejende eller private institutioner/virksomheder.


Ansatte ved:
de danske skoler i Sydslesvig
Københavns kommunes skolevæsen
Frederiksberg kommunes skolevæsen

Undervisere ved det offentlige skolevæsen i Grønland

Personer der er læreruddannet eller har eksamen som ernærings- og husholdningsøkonom, professionsbachelor i ernæring og sundhed (PB-er) eller tilsvarende uddannelse fra et andet land og søger stilling inden for Danmarks Lærerforening aftale- og overenskomstområde.

Personer der er beskæftiget med undervisning,rådgivning eller ledelse, hvor jobbet er omfattet af en overenskomst med Danmarks Lærerforening.

Lærerstuderende eller studerende (PB-er) i ernæring og sundhed.

Pædagogiske medarbejdere ansat på husholdnings- og håndarbejdsskolerne.

Personer, der er beskæftiget inden for ernærings-, sundheds- og husholdningsøkonom (PB) relevante arbejdsområder.
Særlige medlemmer

I denne gruppe optager vi lærere ansat ved det offentlige skolevæsen på Færøerne.

Vi optager også personer, som ikke har ret til at være almindelige medlemmer.

Særlige medlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Medlemsservice

Kontakt Thy-Mors Lærerkreds tlf. 97925222 hvis du har kommentarer til vort arbejde eller søger hjælp.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk