Informationer

Gade og nr:
Amaliegade 33B 2
Postnr:
1256
By:
København K
Website:

TØF - Transportøkonomisk Forening

TØF - Transportøkonomisk Forening - er en uafhængig forening, der på tværs af transport-formerne er et fagligt forum - hvor viden, erfaringer og ledelsesmæssige kompetencer udveksles og formidles inden for transportpolitik, logistik og værdikæder, transportteknik, -økonomi, -forskning og -uddannelse.

TØF har siden stiftelsen i 1969 opnået en central placering som debatforum og dagsordensætter af en kvalificeret debat inden for transportens univers.

TØF's faglige og politiske områder omfatter:

- persontrafik
bil, bus, bane, fly, taxi, lette transportmidler, cykel og gang
- godstransport
vej, bane, søfart, luftfart, lokal distribution
- logistik
supply chain, intern transport & lager, logistikkoncepter
- infrastruktur
veje, jernbaner, passager- og godsterminaler, havne, lufthavne, IT
- trafikpolitik
Folketingets, ministeriernes, regionernes, kommunernes og EU's håndtering af trafik, transport & logistik

Medlemsfordele
Et medlemskab af TØF giver adgang til en række medlemsgoder:

* information om konferencer arrangeret af TØF
* mulighed for deltagelse i TØF's møder
* rabat på deltagelse i TØF's konferencer og arrangementer
* mulighed for at se indlægsholdernes præsentationer fra afholdte konferencer
* stemmeret på TØF's generalforsamling

Medlemskreds
TØF har ca. 1200 medlemmer, som dækker hele transportsektoren:

- Statslige, regionale og kommunale organisationer og myndigheder
- Transporterhvervets brancheorgansationer
- Transportoperatører, land-, sø-, lufttransport og -trafik
- Virksomheder indenfor lager, distribution og logistik
- Leverandører til transportsektoren - land-, sø- og lufttransport
- Rejsearrangører og andre transportformidlere
- Transportforskere, konsulenter og rådgivere
- Politikere og andre interesserede enkeltpersoner

Kommercielle aktiviteter til gavn for enkeltvirksomheder falder ifølge TØF's vedtægter uden for foreningens formål.

Generalforsamling
TØF's generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.

Nyhedsbrev
Udsendes løbende for at orientere om TØF's konferencer og arrangementer.

Kontingent
Årskontingentet opkræves i august/september måned.

Kontingentsatser for konferencesæsonen 2007 - 2008:
Firmamedlem kr. 2500
Firmamedlem/ ubegrænset antal medarbejdere kr. 9500

Personligt medlem kr. 500
Pensionister kr. 200
Studerende kr. 100

Firmamedlemskab findes i to forskellige udgaver. En udgave til kr. 2500 giver ret til, at op til 5 medarbejdere i firmaet noteres på navn i TØF's medlemsregister. Den anden udgave til kr. 9500 giver ret til, at et ubegrænset antal medarbejdere kan noteres i TØF's medlemsregister, og få del i TØF's medlemsgoder.

Jeg vil gerne være medlem af TØF

TØF's mailservice
TØF's mailservice, åben for både medlemmer og ikke-medlemmer, gør det muligt at modtage nyheder fra TØF pr. mail, bl.a. med oplysninger om kommende TØF-konferencer. Tilmeld dig på vores hjemmeside.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk