Informationer

Gade og nr:
Lupinvej 18
Postnr:
9500
By:
Hobro
Website:

Træelementforeningen

Træelementforeningen er en sammenslutning af danske virksomheder, der fremstiller træelementer til diverse byggerier med kvalitet og godkendte løsninger.

Med anvendelse af træelementer fra et af foreningens medlemmer sikres en veldokumenteret løsning, lang levetid og høj kvalitet.

Træelementforeningens medlemmer opfylder specificerede kvalitetskrav, såsom brand, isolering, fugt, materialer mm.

Baggrund
Anvendelsen af præfabrikerede træelementer har gennem de seneste årtier vundet stadig større udbredelse. Det er ikke længere produktionen der styrer anvendelsen. Individualitet og skræddersyede løsninger er blevet "standard". Kvalitetsikrede elementløsninger er blevet et fleksibelt og konkurrencedygtigt alternativ både til løsninger udført på stedet og til andre konstruktionsformer.
Elementbyggeriets høje grad af præfabrikation giver hurtige montageoperationer og kort byggetid, samt forenkling af planlægningen og kvalitetsikringen på byggepladsen.
Især udførelse af råhuskonstruktioner er generelt en af byggeriets mest vejrafhængige processer, hvor både produktionshastighed og kvalitet i høj grad afhænger af vejret. Anvendelsen af præfabrikerede elementer reducerer denne afhængighed og giver sikkerhed for kvalitet og produktion under kontrollerede forhold.

Grundlag
Iht. DS 413:2003, afsnit 0.2, skal alle træelementer til anvendelse i Danmark være underlagt Træelementkontrollen. Dette gælder i en overgangsperiode indtil de europæiske harmoniserede standarder EN 14732-1/2 foreligger. Alternativt kan benyttes kontrol- eller certificeringsordninger, der måtte blive oprettet med henblik på at opfylde kravene i de kommende harmoniserede standarder. Disse ordninger skal være prænotificerede
Træelementforeningen er en sammenslutning af danske virksomheder, der fremstiller træelementer på fabrik til brug i klimaskærmen, opbygget med bærende dele af træ eller træbaserede materialer.
Foreningen havde stiftende generalforsamling den 24. oktober 2000 og optager kun medlemmer (virksomheder) som er godkendte og optaget i Træelementkontrollen, (TK-ordningen).
Hver virksomhed skal mindst 1 gang om året underkastes kontrolbesøg af en eller flere fra (TK).
Generalforsamlingen som holdes hvert år i marts er foreningens øverste myndighed og hjemsted er formandens adresse.

Formål
Formålet med Træelementforeningen er at fremme anvendelsen af fabriksfremstillede træelementer gennem fælles optræden og medvirke til, at der ikke i branchen udføres dårligt og ukontrolleret arbejde.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor de offentlige myndigheder, institutioner og normudvalg. Endvidere at øge kvaliteten gennem erfaringsudveksling, videnformidling og deltagelse i forsknings- og udviklingsarbejde.
De tilsluttede virksomheder skal opfylder specificerede kvalitetskrav og mindst opfylde krav i overensstemmelse med gældende normer og standard.
Træelementforeningen er en frivillig forening der lige nu tæller ca. 10 medlemmer fordelt over hele landet.
Tilsluttede virksomheder er eneberettigede til at anvende nedenstående indregistrerede kontrolmærke.

Udover (TK) kontrolmærket vil elementerne blive mærket med virksomhedens navn og adresse samt elementkode, således at den fornødne identifikation af træelementerne sikres.
I det moderne byggeri er der en lang række byggetekniske krav, som skal være opfyldt for at sikre bygherre og brugere et tilfredsstillende og lovgivningsmæssigt korrekt byggeri.
Med anvendelse af træelementer fra et af Træelementforeningens medlemmer sikres en veldokumenteret løsning, lang levetid og høj kvalitet. Dette opnås blandt andet ved, at elementerne produceres under tørre kontrollerede forhold og tilpasses de enkelte byggerier, så de konstruktivt, energimæssigt og montageteknisk sikrer lave omkostninger.
Medlemmerne står daglig til rådighed med teknisk service og konsulentbistand for alle der skulle have brug for dette.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk