Informationer

Gade og nr:
Hunderupvej 71
Postnr:
5230
By:
Odense M
Website:

Træfonden

Fonden er stiftet med midler fra Centralforeningen af Snedkermestre og Møbelproducenter i Danmark, som blev sammenlagt under Træets Arbejdsgiverforening i 1986.

Ifølge Træfondens fundats er det fondens formål at give støtte til:

- Uddannelse
- Rejselegater
- Design og markedsføring
- Projekter og udstillinger
- Andre formål

Projekter eller tiltag skal gavne træ- og møbelindustrien i Danmark, samt dertil knyttede snedkerfaglige og øvrige relaterede områder.

Formål

Træfonden giver støttemidler til projekter, som bidrager til at fremme træ- og møbelindustriens samt snedkerfagets faglige udvikling, herunder design, formidling, uddannelse, produktudvikling, internationalisering m.m.

Den til enhver tid siddende bestyrelse vurderer de indkomne ansøgninger og bevilliger økonomisk støtte i overensstemmelse med fondens formål.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk