Informationer

Gade og nr:
Kolding Åpark 1 2 tv
Postnr:
6000
By:
Kolding
Website:

Trekantområdet Danmark

Foreningen Trekantområdet Danmark er dannet af de seks kommuner i området: Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle.

Vore aktiviteter skal styrke samarbejdet mellem kommunerne om at gøre Trekantområdet til et godt sted at bo og drive virksomhed. Det gør vi gennem projekter, hvor kommunerne samarbejder med erhvervslivet og uddannelser om at gøre rammebetingelserne for virksomheder og befolkningen bedre.

Projekterne er inden for erhverv, uddannelse, transport, planlægning, klima og kultur.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af de seks borgmestre.

Vision og målsætninger

Vision

Trekantområdet er både nationalt og international anset som et vækstområde, hvor rammebetingelser for erhverv og befolkning er helt unikke.
Mission

Trekantområdet skal bidrage til at gøre området kendt i Danmark og Europa, at det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i de seks kommuner i Trekantområdet. Foreningen Trekantområdet skal derfor være katalysator for gennemførelse af konkrete projekter, der bedst løses i fællesskab og som bidrager til vækst, attraktivitet og en bæredygtig udvikling i området. Desuden skal foreningen sikre, at kommuner, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og andre aktører i Trekantområdet optræder samlet og stærkt overfor eksterne parter.
Mål

Trekantområdet er et vækstområde, der er kendt for et stærkt samarbejde mellem de mange aktører i området. Foreningen Trekantområdets bidrager ved at tage lederskab gennem at:

*
Løbende sikre et solidt vidensgrundlag om områdets situation og placering i forhold til andre tilsvarende regioner. Der identificeres nøgleindikatorer for de væsentlige faktorer, der gør området til et attraktivt område at leve og drive erhverv i og der offentliggøres årligt en status.
*
Identificere og gennemføre projekter på et højt videns- og kvalitetsniveau, der opfylder de behov, der løbende identificeres hos erhverv, myndigheder og uddannelsesinstitutioner i området. Projekterne skal inddrage international forskning og bringe de nyeste erfaringer til Trekantområdet. Projekterne skal gennemføres i tæt samarbejde med aktører både i og udenfor området.
*
Være proaktiv når eksterne myndigheder eller virksomheder åbner muligheder for at tiltrække attraktive institutioner og investeringer til området. Trekantområdet skal arbejde på at skabe enighed om et fælles grundlag hos alle aktører i Trekantområdet, så man kan stå enig og stærk udadtil.
*
Markedsføre de succeser, der opnås både i egne og andre aktørers projekter og initiativer, så det bliver kendt både på nationalt og internationalt niveau, at Trekantområdet er et attraktivt område. Markedsføring er vigtig både internt i Trekantområdet og eksternt i forhold til nationale og internationale aktører.

Målgruppe

Trekantområdet arbejder med alle, der tænker Trekantområdet som deres naturlige basisenhed. Det kan være virksomheder, organisationer, kommunalpolitikere og enkeltpersoner, der har fokus på -ikke bare på sin egen organisation, men som ser perspektivet i, at tænke denne ind i en større regional sammenhæng.

Målgruppen er således afgrænset til Trekanttænkere.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk