Informationer

Gade og nr:
Provstegade 10 st -5
Postnr:
5000
By:
Odense C
Website:

U-Landsforeningen Dialogos

Foreningen Dialogos er stiftet i 1993 af tidligere u-landsarbejdere med et bredt erfaringsgrundlag og en alsidig faglig baggrund.

Dialogos er rammen om medlemmernes frivillige arbejde med udviklingsprojekter, u-landsoplysning og information om globale sammenhænge. Dialogos ønsker at skabe nye veje i udviklingsarbejdet.

IDÉGRUNDLAG

Dialogos er en humanistisk forening - uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser.

Foreningens arbejde bygger på:

troen på menneskers ligeværd og ønsket om ligeret til udvikling for alle;

erkendelsen af, at den gensidige globale afhængighed medfører en medmenneskelig forpligtelse, som vi må forholde os aktivt til.

I Dialogos mener vi:

- at mennesket har et basalt behov for at præge eget liv og livsbetingelser
- at menneskelige ressourcer kan frigøres ved medindflydelse og solidarisk støtte
- at denne hjælp til selvhjælp bør sættes ind i de fattigste områder af verden
- at dialog, gensidig respekt og kendskab er det bærende i enhver udviklingsproces
- at demokrati, uddannelse og kulturel selvforståelse hører til de vigtigste udviklingselementer.

FORMÅL

Dialogos ønsker:

- at bistå befolkningsgrupper i u-landene på deres selvvalgte vej væk fra fattigdom
- at arbejde for demokrati og retfærdig ressourcefordeling
- at inddrage og aktivere de store ressourcer, der findes i Danmarks tætte net af foreninger, institutioner og virksomheder
- at medvirke til øget koordinering af NGO'ernes bistandsarbejde

Foreningens formål realiseres gennem:

A. Projektvirksomhed.

Dialogos tager del i udviklingsarbejdet ved at samarbejde med lokalbefolkninger om bistandsprojekter indenfor alle områder.

Behovet for projektbistand formuleres i udviklingslandene.

Foreningen samarbejder direkte med modtagergrupperne i dialog med lokale og nationale organisationer. Det betyder, at der skal opnås enighed og klarhed om samarbejdets ideer, mål og fremgangsmåder.

Dialogos udarbejder sammen med samarbejdspartnerne ansøgninger om projektmidler.

Foreningen er juridisk, økonomisk og administrativt ansvarlig overfor donor og følger gældende regler for regnskaber og revision.

Ansvaret overfor Dialogos ligger hos de samarbejdspartnere, der styrer og varetager det daglige arbejde på projektet.

Dialogen sikres ved kontinuerlig korrespondance, regelmæssige projektgruppemøder i Danmark og mindst ét årligt møde på projektstedet mellem foreningen og de lokale samarbejdspartnere. Projektdeltagere kan inviteres til Danmark.

Dialogos udsender ikke personale til at arbejde fast på projekterne, men der udsendes konsulenter til at udføre definerede arbejdsopgaver.

B. Oplysningsvirksomhed

Dialogos vil medvirke til at styrke de folkelige organisationer i samarbejdslandene, dels gennem projektarbejdet, og dels ved at formidle kontakter til lignende organisationer både i syd og nord, med henblik på udveksling, uddannelse o.a.

Der lægges vægt på at udvikle tætte relationer til regeringer, lokale råd, embedsmænd, udviklingsorganisationer og andre, der har betydning for de aktiviteter, som foreningen deltager i.

I alle projekter indbygges en oplysningsaktivitet, og det tilstræbes at skabe et professionelt informationsmateriale vedrørende udviklingsarbejde.

Samarbejdspartnernes erfaringer, ideer og præmisser vil danne grundlaget for oplysningstemaerne.

C. Dialog

Dialogos søger samarbejde med foreninger, organisationer og institutioner i Danmark for at bringe udviklingsarbejdet ind i de danske organisationer og dermed sikre bredden i foreningens projektarbejde og oplysningsvirksomhed.

Foreningen vil medvirke til at skabe et bredt forum for debat og koordinering af u-landsorganisationernes bistandsarbejde.

Medlemskab

Brug formularen på vores hjemmeside for at melde dig ind i foreningen eller tilmelde dig aktiviteter.

Du bidrager som medlem med kr. 150 om året til Dialogos. Ungdomsmedlemmer under 26 og studerende betaler kun 75 kroner. Husstande giver 200 kroner.

----
Tilmeld dit netværk hos Netværksportalen og bliv fundet af netværksinteresserede danskere - Netværksportalen giver en oversigt over de bedste netværk i Danmark.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk