Informationer

Gade og nr:
Tendrupvej 20C
Postnr:
8543
By:
Hornslet
Website:

UpFrontNet

Et Internetværk for projektmagere

UpFrontNet er projektmagerens og fundraiserens vigtigste redskab; et internetværk som stiller de ressourcer og redskaber til rådighed, du har brug for som fundraiser.

UpFrontNet forsyner dig med information om fundraising og projektudvikling, herunder især Danmarks mest komplette og anvendelige online database over tilskudsmuligheder.

UpFrontNet er også et internetværk som giver dig mulighed for at udbygge dit eget netværk og for at trække på dine kollegers viden og erfaring.

Hver dag, døgnet rundt, kan du trække på internetværkets samlede viden. Du kan finde ligesindede, søge støtte, finde viden, deltage i debatter og opnå personlig og faglig udvikling inden for arbejdet som projektmager.

Fagligt netværk og udveksling af viden

Spørgsmål & Svar

Et email-baseret Spørgsmål & Svar system, der via UpFrontNets sekretariat giver dig hurtig og nem adgang til dine netværkskollegers viden og erfaring. Indsend dit spørgsmål via email til UpFrontNet og vi formidler det ud i netværket og returnerer svarene til dig. Se desuden alle spørgsmål og svar på hjemmesiden.

NetWorking
Et medlemsforum for udveksling af meninger og holdninger, erfaringer, idéer og visioner. Forummet giver dig mulighed for at debattere særlige emner inden for fundraising og projektudvikling. Giv din mening til kende eller fremlæg dine idéer for netværket. UpFrontNet vil også invitere eksterne eksperter til at deltage.

Netværk i netværket
Regionale ERFA-grupper (erfaringsgrupper), der giver medlemmerne mulighed for at indgå i tættere og mere personlige netværk til opbygning af kompetencer og udveksling af erfaringer.) En sådan har vi vist ikke endnu !

Medlemskartotek
Et medlemskartotek med en mini-hjemmeside på hvert enkelt medlem. Her kan du se hvem dine netværkskolleger er, hvor de kommer fra og hvad de laver.

Konferencer
UpFrontNet inviterer til den årlige UpFrontNet konference samt særlige tema-konferencer og seminarer med indlæg fra eksperter, konsulenter, forfattere, journalister, politikere m.m. Mød her dine netværkskolleger ansigt-til-ansigt og benyt chancen for at udvikle dit personlige netværk i en faglig og social (og selskabelig) sammenhæng.

Danmarks største tilskudsdatabase
Hvor kan man søge medfinansiering? Til hvad og hvordan ? UpFrontNet stiller Danmarks største online-tilskudsdatabase til rådighed for medlemmerne. Databasen opdateres løbende i samarbejde med Teknologisk Institut og er således altid aktuel.

Udover beskrivelse af mere end 450 tilskudsmuligheder, kan du hente ansøgningsskemaer, ansøgningsvejledninger, få direkte adgang til ordningens officielle hjemmeside og eventuelt baggrundsmateriale om den pågældende tilskudsordning.

Er du i tvivl om noget vedrørende ordningen, kan du altid spørge netværket eller UFN´s konsulenter.

Viden og information om fundraising
UpFrontNet opbygger og udvikler løbende et dokumentations-system, der identificerer, opsamler, organiserer og opbevarer viden - og gør denne viden tilgængelig for netværkets medlemmer.

Videndatabase
En online-videndatabase, der fungerer som opslagsværk med hurtig adgang til ny viden for netværket. Databasen er en "vejviser", der kortlægger al væsentlig viden indenfor fundraising og projektudvikling.

UpFrontVision
Et Internet magasin der redigeres af UpFrontNets fundraisingkonsulent Lotte Jensen. Lotte holder fingeren på pulsen og beretter om hvad der sker på bjerget. Desuden vil Lotte invitere eksperter, praktikere, politikere o.a., som har føling med tidens trends & tendenser til at bidrage med indlæg inden for området. Netværket opfordres til at bidrage med artikler.

Leverandørkartotek
Et leverandørkartotek der formidler kontakt til og giver vejledning om kvalificerede samarbejdspartnere indenfor projektverdenen: Konsulenter, evaluatorer, kursusudbydere m.m.

UpFrontNet håber at det med tiden vil være muligt at tiltrække attraktive tilbud på produkter/ydelser til gavn for medlemmerne.

UpFrontNews
En aktuel Internetavis, der både via UpFrontNets hjemeside og via email ajourfører netværket med ugens aktiviteter og begivenheder indenfor fundraising området. Desuden holder vi dig underrettet om nye tilskudsordninger, aktuelle ansøgningsfrister og indkaldelser af forslag. Udkommer ca. to gange ugentligt.

Folkene bag
UpFrontNet er etableret af tre personer som alle har mange års personlig erfaring med fundraising og projektudvikling.

Lotte Jensen er indehaver af fundraisingfirmaet Up Front Europe.

Ole Holst er indehaver af fundraisingfirmaet Formidlingscentret.

Jens Hanberg er mangeårig medarbejder i Up Front Europe.

Vores udgangspunkt er stor praktisk erfaring og faglig indsigt i fundraiserens og projektmagerens arbejde - og dermed kendskab til fundraiserens behov for aktuel information, og ikke mindst - udveksling af viden og erfaring.

Bliv optaget i netværket - eller prøv gratis først. Læs mere på vores hjemmeside.

----
På Netværksportalen kan du let tilmelde dit netværk eller din erfa-gruppe i netværksoversigten. Vi har en stor database med netværk i Danmark, og via søgeord kan du let blive fundet.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk