Informationer

Gade og nr:
Weidekampsgade 10
Postnr:
2300
By:
København S
Website:

Væksthus for Ledelse

Væksthus for Ledelse er et bredt netværk bestående af både praktikere, politikere og højtstående embedsmænd fra KL, Danske Regioner, KTO og de kommunale chefforeninger, samt de faglige organisationer, som gennem dialog deler erfaringer og udtænker initiativer til nyskabende projekter omkring offentlig ledelse. Se organisationsmodel
Bestyrelsen

Væksthuset ledes af en bestyrelse, som består af politikere og topembedsmænd fra KL, Danske Regioner, de kommunale chefforeninger og de faglige organisationer. Afdelingschef Søren Thorup, KL, er formand for Væksthusets bestyrelse, mens Bodil Otto, formand for HK/Kommunal, er næstformand. Bestyrelsen har ansvaret for at sikre fremdriften i Væksthus for ledelse. Se medlemmer af bestyrelsen
Væksthus 1

Væksthus 1 består af topchefer fra kommuner og regioner samt topembedsmænd fra KL, Danske Regioner og KTO. Deres målgruppe er kommunaldirektører, forvaltningschefer. Væksthus 1 har fokus på at forbedre topchefens rammer og arbejde med ledelse af chefer og ledere. Læs mere om Væksthus 1
Væksthus 2

Væksthus 2 består af chefer i kommuner og regioner, der har ledere under sig samt topembedsmænd fra KL, Danske Regioner og KTO. Læs mere om Væksthus 2
Væksthus 3

Væksthus 3 består af topembedsmænd fra KL, KTO og Danske Regioner samt institutionsledere og andre der har medarbejdere under sig. Læs mere om Væksthus 3
Styregruppen

Væksthus for Ledelse styres i det daglige af en styregruppen med repræsentanter fra KL, KTO og Danske Regioner. Se medlemmer af styregruppen her
Parterne bag Væksthus for Ledelse

Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem arbejdsgiverorganisationer og lønmodtagerorganisationer om at styrke ledelse i kommuner og regioner.

Populære netværk


Powered by Secoya CMS - www.secoya.dk